Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pentru numite categorii de persoane juridice, dispare obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real | News Flash

9 iulie 2020

Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 588 din data de 6 iulie 2020.

Destinatarii normelor legii publicate

Modificarea si completarea articolului 56, alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului au ca scop scutirea de obligatia birocratica de a depune declaratia anuala privind beneficiarii reali la Oficiul Registrului Comertului competent pentru anumite persoane juridice.Astfel, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in Registrul Comertului depun, la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, cu exceptia:

a) Regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat;

b) Persoanelor juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.

Obligatiile Registrului Comertului

Remarcam din textul legii ca Oficiul National al Registrului Comertului este obligat, in cazul persoanelor juridice constituite doar din asociati persoane fizice, sa completeze, din oficiu, informatiile necesare in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate.

Conditii pentru depunerea declaratiei

Se modifica, de asemenea, si alineatul 4 al articolului mentionat mai sus, precizandu-se ca declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Prin urmare, se elimina obligatia de depunere anuala in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale a declaratiei privind beneficiarul real.

In plus, articolul unic al Legii 108/2020 mentioneaza ca termenul de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali se prelungeste cu 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului competent pana la data intrarii in vigoare a legii, cu exceptia celor enumerate mai sus.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram