Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Sistemul RO e-Factura și casele de marcat: noutăți fiscale | News Flash

27 iunie 2024

În data de 21 iunie 2024, în Monitorul Oficial al României nr. 582, Partea I, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 69/2024, care aduce modificări și completări sistemului național de factură electronică RO e-Factura și aparatelor de marcat electronice fiscale.

Vă prezentăm principalele modificări: 

e-Factura în relația B2C 

Conform O.U.G. 69/2024, relația B2C este definită ca fiind “tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii dintre un operator economic -persoana impozabilă stabilită în România și o persoană neimpozabilă. Se precizează de asemenea că livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către o persoană fizică identificată în relația cu furnizorul/prestatorul prin codul numeric personal se consideră efectuate în relația B2C. 

Sunt de reținut următoarele detalii:

 • Începând cu 1 ianuarie 2025, RO e-Factura se va aplica și tranzacțiilor B2C pentru persoanele impozabile din România. 
 • Perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 este una de tranziție, în care utilizarea facturării electronice B2C este opțională. 
 • Facturile simplificate emise conform art. 319 (12) din Codul Fiscal sunt exceptate. 

Registrul “RO e-Factura executări silite” 

Începând cu 1 iulie 2024 facturarea electronică va deveni obligatorie la nivelul organelor de executare silită care emit facturi în numele și în contul furnizorilor stabiliți în România (indiferent dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA), pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor sechestrate în cadrul procesului penal. 

Sistemul “RO e-Factura opțional” 

Utilizarea sistemului RO e-Factura nu este obligatorie pentru următoarele persoane impozabile

 • Persoanele impozabile care realizează livrări de bunuri sau prestări de servicii conform art. 294, alin. 1), lit. j)-n) din Codul fiscal, pentru facturile emise pentru respectivele livrări/prestări
 • Asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025
 • Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut de art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025. 

Aceste persoane impozabile menționate mai sus, pentru care nu este obligatorie utilizarea sistemului RO e-Factura, pot opta pentru utilizarea acestuia

Sistemul “RO e-Factura obligatoriu” 

 • Asociațiile, fundațiile cu activitate economică și agricultorii persoane fizice trebuie să se înscrie în “Registrul RO e-Factura obligatoriu” până la 1 iulie 2025. 
 • Persoanele impozabile care încep activitatea economică după 30 iunie 2025 trebuie să se înscrie înainte de a începe activitatea. 

Casele de marcat 

Bonul fiscal trebuie să conțină și următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului fiscal. Data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se tiparesc pe bonul fiscal și sub forma de cod QR. 

Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic trebuie să conțină și numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală a beneficiarului, valoarea totală a acestora, total TVA aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziție operatorului casei de marcat la începutul fiecărei zile de lucru, care se regăsesc și în soldul contului de casă de la sfârșitul zilei de lucru. 

Alte modificări și clarificări 

 • S-au clarificat aspectele despre aplicarea amenzilor pentru nerespectarea termenului de transmitere a facturilor. 
 • Facturile pentru operațiuni neimpozabile din perspectiva TVA nu trebuie transmise prin RO e-Factura. 
 • Auto-facturile pentru livrările către sine trebuie transmise prin sistemul RO e-Factura. 
 • Beneficiarii pot notifica organul fiscal dacă nu primesc factura în termenul legal pentru livrările/prestările achitate la momentul livrării/prestării. 
 • S-a clarificat faptul că obligațiile fiscale care reprezintă accize nu pot fi obiect al restructurării.

Suport profesionist oferit în implementarea noilor modificări în activitatea ta

Aceste măsuri au scopul de a eficientiza și de a extinde utilizarea facturării electronice în România, aducând clarificări și noi obligații pentru diferite categorii de contribuabili.  Pentru mai multe detalii despre cum te putem ajuta să implementezi noile modificări fiscale aduse sistemului e-Factura si caselor de marcat, contactează echipa Accace România. 

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram