Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Beneficii extra-salariale în România: Principalele aspecte legislative

4 martie 2024

Beneficiile extra-salariale reprezintă o modalitate importantă prin care companiile își motivează și își recompensează angajații, contribuind astfel la retenția și satisfacția acestora. Iar în ultimii ani, companiile din România au devenit mai conștiente de importanța lor și au început să ofere o gamă mai largă de beneficii angajaților. 

Un aspect foarte important de avut în vedere în momentul stabilirii beneficiilor extra-salariale acordate personalului se referă la cunoașterea clară a tipurilor de beneficii care se pot oferi angajaților. Acestea trebuie incluse în contractul individual de muncă și/sau regulamentul intern, respectiv contractul colectiv de muncă, acolo unde este cazul și menționate furnizorului de servicii de salarizare pentru a fi impozitate corespunzător. Astfel, ne propunem să prezentăm o serie de beneficii extra-salariale care pot fi acordate salariaților și impactul fiscal al acestora. 

Dacă doriți să oferiți aceste beneficii extra-salariale angajaților voștri, experții noștri vă pot asigura consilierea necesară pe parcursul întregului proces de analiză a acestora.  

INDEMNIZAȚIA “DE MOBILITATE”

Impozit pe venitul din salariiContribuții sociale obligatoriiTVAImpozit pe profit
Neimpozabilă, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier sunt neimpozabile dacă sunt în limita a 2,5 nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, dar în limita a 3 salarii de bază. Aceste prestații pentru angajații din domeniul transportului rutier nu se includ în plafonul de 33%.Neimpozabilă, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier sunt neimpozabile dacă sunt în limita a 2,5 nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, dar în limita a 3 salarii de bază. Aceste prestații pentru angajații din domeniul transportului rutier nu se includ în plafonul de 33%.Nu are implicații asupra TVA. Integral deductibilă, deoarece este asimilată avantajelor de natură salarială.

CONTRAVALOAREA HRANEI ACORDATE DE CĂTRE ANGAJATOR PENTRU ANGAJAŢII PROPRII

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabilă, în limita valorii unui tichet de masă /zi/angajat, exclusiv zilele în care angajații lucrează în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază al angajatului.Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Tratamentul fiscal favorabil nu se aplică salariaților care beneficiază de tichete de masă.
Acest beneficiu trebuie să fie menționat în Regulamentul intern sau contractul de muncă.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabilă în limita valorii unui tichet de masă /zi/angajat, exclusiv zilele în care angajații lucrează în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază al angajatului.
Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate.
Tratamentul fiscal favorabil nu se aplică salariaților care beneficiază de tichete de masă.
Acest beneficiu trebuie să fie menționat în Regulamentul intern sau contractul de muncă.
TVANu se va deduce TVA aferentă achiziției sau producției hranei, deoarece aceasta NU este utilizată pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială.

CAZAREA ȘI CONTRAVALOAREA CHIRIEI PENTRU SPAȚIILE DE CAZARE/DE LOCUIT PUSE DE CĂTRE ANGAJATORI LA DISPOZIȚIA ANGAJAȚILOR PROPRII

Impozit pe venitul din salariiCazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în Regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții:
• angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;
• spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator;
• contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii;
• plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia.La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele.
Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază al angajatului.
Contribuții sociale obligatoriiCazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în Regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții:
• angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;
• spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator;
• contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii;
• plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia.La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele.
Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază al angajatului.
TVANu se va deduce TVA aferent cheltuielilor cu locuința de serviciu, deoarece aceasta NU este utilizată pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere. 
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială.

LOCUINȚA DE SERVICIU

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabil dacă locuința este proprietatea angajatorului și este administrată prin închiriere de către salariat.Repartizarea locuinței de serviciu trebuie menționată în contractul de muncă.Impozabilă dacă nu este proprietatea angajatorului sau nu îndeplinește condiția de locuință de serviciu.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabil dacă locuința este proprietatea angajatorului și este administrată prin închiriere de către salariat.Repartizarea locuinței de serviciu trebuie menționată în contractul de muncă.Impozabilă dacă nu este proprietatea angajatorului sau nu îndeplinește condiția de locuință de serviciu.
TVANu se va deduce TVA aferentă cheltuielilor cu locuința de serviciu, deoarece aceasta nu este utilizată pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială.

SERVICII TURISTICE ȘI/SAU DE TRATAMENT

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile în cazul în care serviciile turistice și/sau de tratament sunt acordate pe perioada concediului de odihnă salariatului și membrilor de familie a acestuia și sunt prevăzute în contractul de muncă sau Regulamentul intern, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Decontarea serviciilor turistice nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială sociala.Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situația în care nu există obligația prezentării unor documente justificative.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile în cazul în care serviciile turistice și/sau de tratament sunt acordate pe perioada concediului de odihnă salariatului și membrilor de familie a acestuia și sunt prevăzute în contractul de muncă sau Regulamentul intern,  în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
Pentru acest beneficiu, se aplică și limita lunară de 33% din salariul de bază al angajatului.
Decontarea serviciilor turistice nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială sociala.Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situația în care nu există obligația prezentării unor documente justificative.
TVANu are drept de deducere pentru că operațiunea nu este efectuată în scopul activității economice pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere. Dacă își deduce TVA, atunci va avea obligația să colecteze TVA pentru bunurile/serviciile acordate gratuit. Se va colecta TVA la nivelul costului de achiziție al serviciilor turistice.
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă.Este nevoie de un decont, la care sa se atașeze documentele doveditoare. În cazul în care suma se impozitează la nivelul salariatului prin faptul că depășește plafonul maxim, atunci cheltuiala va fi integral deductibilă la nivelul societății.

VOUCHERELE DE VACANȚĂ

Impozit pe venitul din salariiVoucherele de vacanță reprezintă avantaje în natură impozabile la calculul impozitului pe venitul din salarii indiferent de valoarea acestora.Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime.Voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază.
Contribuții sociale obligatoriiNivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.De la 1 ianuarie 2024 voucherele de vacanță se includ în baza lunară de calcul al CASS (10%), dar nu se includ în baza de calcul al CAS și CAM dacă sunt acordate conform legii.În cazul în care valoarea depășește plafonul de 6 salarii de bază minime (suma care depășește) sau nu sunt acordate conform legii, atunci se va datora toate contribuțiile sociale (CAS, CASS și CAM).
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitSocietatea își va putea deduce maxim suma de 19.800 lei/ angajat în anul 2024.În cazul în care unui salariat i se acordă vouchere de vacanță peste acest plafon sau care nu sunt conforme cu legea, atunci suma se va încadra la cheltuieli integral deductibile deoarece sumele vor fi impozitate la nivelul salariatului cu impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

CONTRIBUȚII LA FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile în limita a 400 euro anual dacă sunt suportate de angajator pentru salariații proprii, sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Sumele reprezentând contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile în limita a 400 euro anual dacă sunt suportate de angajator pentru salariații proprii, sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Sumele reprezentând contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitIntegral deductibile indiferent dacă sunt sub sau peste plafon, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială. 

PRIMELE DE ASIGURARE VOLUNTARĂ DE SĂNĂTATE/ ABONAMENTELE DE SERVICII MEDICALE

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile în limita a 400 euro anual dacă sunt suportate de angajator pentru salariații proprii, sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Suma de 400 de euro se aplică cumulat pentru prime de asigurare voluntară de sănătate și abonamentul de servicii medicale.Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile în limita a 400 euro anual dacă sunt suportate de angajator pentru salariații proprii,  sumă care la rândul său se află în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
Suma de 400 de euro se aplică cumulat pentru prime de asigurare voluntară de sănătate și abonamentul de servicii medicale.Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială. 

INDEMNIZAȚIA DE TELEMUNCĂ

Impozit pe venitul din salariiDe la 1 ianuarie 2024 nu se mai acordă o sumă lunară neimpozabilă în limita unui plafon de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică a desfășurat activitate în regim de telemuncă conform contractului de muncă sau regulamentului intern și în limita unui plafona lunar de cel mult 33% din salariul de bază.De la 1 ianuarie 2024, orice sumă acordată salariaților care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile, electricitate, încălzire, apă, abonamentul de date, achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou la locul de muncă efectiv se va impozita.
Contribuții sociale obligatoriiDe la 1 ianuarie 2024 nu se mai acordă o sumă lunară neimpozabilă în limita unui plafon de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică a desfășurat activitate în regim de telemuncă conform contractului de muncă sau regulamentului intern și în limita unui plafona lunar de cel mult 33% din salariul de bază.De la 1 ianuarie 2024, orice sumă acordată salariaților care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile, electricitate, încălzire, apă, abonamentul de date, achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou la locul de muncă efectiv se va impozita.
TVANu se va deduce TVA aferentă achizițiilor, deoarece acestea NU sunt utilizate pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere. 
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială și sunt impozitate la nivelul angajatului.

ABONAMENTE PENTRU UTILIZAREA FACILITĂȚILOR SPORTIVE

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile în limita a 100 euro pe an pentru fiecare angajat, dacă sunt suportate de angajator pentru salariații poprii și dacă furnizorul de servicii are unul din codurile CAEN eligibile: 9311, 9312 sau 9313. De asemenea, avantajul este supus limitării de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile in limita a 100 Euro pe an dacă furnizorul de servicii are unul din codurile CAEN eligibile: 9311, 9312 sau 9313. De asemenea, avantajul este supus limitării de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
TVANu se va deduce TVA aferentă achiziției abonamentelor deoarece aceasta NU sunt utilizate pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.
Impozit pe profitIntegral deductibile indiferent dacă sunt sub sau peste plafon, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială.

CADOURI ÎN BANI SAU ÎN NATURĂ

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile dacă sunt oferite salariaților precum si copiilor minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, Paștelui şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,  cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie sau cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita a 300 de lei per persoană.Impozabile dacă depășește plafonul de 300 de lei per persoană sau sunt acordate cu alte ocazii decât cele expres menționate.Evenimentele trebuie să fie menționate în Regulamentul intern sau contractul colectiv/ individual de muncă.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile dacă sunt oferite salariaților precum si copiilor minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, Paștelui şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,  cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie sau cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita a 300 de lei per persoană.Impozabile dacă depășește plafonul de 300 de lei per persoană sau sunt acordate cu alte ocazii decât cele expres menționate.Evenimentele trebuie să fie menționate în Regulamentul intern sau contractul colectiv/ individual de muncă.
TVADacă societatea și-a dedus TVA aferentă cadourilor cumpărate, atunci are obligația să colecteze TVA (livrare de bunuri). În acest sens se va întocmi o autofactură și se va colecta TVA.
Dacă societatea nu și-a dedus TVA la achiziție/ producție, atunci nu are obligația de colecta. 
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă.În cazul în care cadoul în bani sau natură este impozitat la salariat (depășește plafonul de 300 lei de persoană sau cu alte ocazii), atunci cheltuiala este integral deductibilă.

TICHETE CADOU

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile dacă sunt oferite salariaților precum si copiilor minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, Paștelui şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,  cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie sau cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita a 300 de lei per persoană.Impozabile dacă depășește plafonul de 300 de lei per persoană sau sunt acordate cu alte ocazii decât cele expres menționate (căsătorie, pensionare, ziua salariatului, ziua firmei, alte sărbători etc.).Acordarea de tichete cadou nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială socială.Acest avantaj trebuie menționat în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile dacă sunt oferite salariaților precum si copiilor minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, Paștelui şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,  cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie sau cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita a 300 de lei per persoană.Impozabile dacă depășește plafonul de 300 de lei per persoană sau sunt acordate cu alte ocazii decât cele expres menționate (căsătorie, pensionare, ziua salariatului, ziua firmei, alte sărbători etc.).Acordarea de tichete cadou nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât reprezintă o cheltuială socială.Acest avantaj trebuie menționat în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă.Partea care depășește 300 lei sau tichetele cadou acordate cu alte ocazii reprezintă un venit asimilat salariilor, astfel că se cumulează la venitul salarial realizat în lună și intră în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, iar cheltuiala este integral deductibilă.

TICHETE DE MASĂ

Impozit pe venitul din salariiImpozabile în limita numărul de zile lucrătoare pe care le-a realizat salariatul. Valoarea unui tichete de masă este de până la 40 lei/tichet de masă/zi lucrătoare și salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, dar nu mai mult decât nr. de zile lucrătoare din luna respectivă.Orice sumă care depășește valoarea maximă de 40 de lei/zi lucratoare/angajat, va fi asimilată veniturilor din salarii si va fi impozitată cu toate taxele si contribuțiile sociale obligatorii.Tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază.
Contribuții sociale obligatoriiTichetele de masă se includ în baza lunară de calcul al CASS (10%) si impozit pe venit (10%), dar nu se includ în baza de calcul al CAS și CAM dacă sunt acordate conform legii. Angajatorul poate acorda tichete de masă în limita numărul de zile lucrătoare pe care le-a realizat salariatul.Valoarea unui tichete de masă este de până la 40 lei/tichet de masă/zi lucrătoare și salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, dar nu mai mult decât nr. de zile lucrătoare din luna respectivă.Orice sumă care depășește valoarea maximă de 40 de lei/zi lucratoare/angajat, va fi asimilată veniturilor din salarii si va fi impozitată cu toate taxele si contribuțiile sociale obligatorii.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitCheltuielile reprezentând tichetele de masă reprezintă o cheltuială cu deductibilitate limitată și anume sunt deductibile în limita a maxim 40 lei/zi și în limita zilelor lucrătoare efectuate, dar nu trebuie să depășească nr. de zile lucrătoare din lună.

TICHETE DE CREȘĂ

Impozit pe venitul din salariiTichetele de creșă reprezintă beneficii extra-salariale care se pot acorda, lunar, salariaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap).Impozabile indiferent de dacă valoarea acestora se încadrează în limita prevăzută de legea 165/2018.Tichetele de creșă pot fi acordate de către angajatori salariaților, doar dacă au funcția de bază la angajator.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile în cazul în care tichetele de creșă sunt acordate potrivit legii 165/2018 și anume pentru semestrul II al anului 2023, începând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de creșă este de 620 lei. Această valoarea se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie și martie 2024.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă.

TICHETELE CULTURALE

Impozit pe venitul din salariiImpozabile indiferent dacă valoarea acestora se încadrează în limita prevăzută de legea 165/2018.Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale (abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri, expoziții, cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme etc.). 
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile în cazul în care tichetele culturale sunt acordate potrivit legii 165/2018 și anume pentru semestrul II al anului 2023, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 210 de lei/lună, respectiv de maximum 420 de lei/eveniment. Valoarea nominală se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie 2024 și martie 2024.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă. 

SUMELE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR

Impozit pe venitul din salariiSumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, sunt neimpozabile în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.Pentru acest beneficiu, se aplica si limita lunara de 33% din salariul de baza al angajatului.În cazul sumelor plătite direct de către angajat, acestea se acordă de către angajator, în limita aceluiaşi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.Suma se acordă unui singur părinte, la un singur angajator, prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui. În situaţia în care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, angajatul are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de plăţi de la un alt angajator.Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
Contribuții sociale obligatoriiSumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, sunt neimpozabile în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.Pentru acest beneficiu, se aplica si limita lunara de 33% din salariul de baza al angajatului.În cazul sumelor plătite direct de către angajat, acestea se acordă de către angajator, în limita aceluiaşi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.Suma se acordă unui singur părinte, la un singur angajator, prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui. În situaţia în care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, angajatul are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de plăţi de la un alt angajator.Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
TVANu există implicații privind TVA (operațiunile sunt scutite de TVA).
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile.În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile sau se depășește plafonul de 1.500 lei/lună /copil sau plafonul cumulat de 33% din salariul de bază, atunci suma se impozitează la nivelul salariatului și cheltuielile sunt deductibile.

TRANSPORTUL LA ȘI DE LA LOCUL DE MUNCĂ

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabilă în limita abonamentului sau a contravalorii combustibilului consumat pentru această distanță în funcție de zilele lucrătoare.
Decontarea transportului trebuie expres prevăzută în contractual individual sau colectiv de muncă sau în regulamentul intern.Decontarea deplasării în interes personal se va impozita.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabilă în limita abonamentului sau a contravalorii combustibilului consumat pentru această distanță în funcție de zilele lucrătoare.
Decontarea transportului trebuie expres prevăzută în contractual individual sau colectiv de muncă sau în regulamentul intern.Decontarea deplasării în interes personal se va impozita.
TVANu se va deduce TVA aferent transportului, deoarece nu este realizat pentru realizarea de operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.Se va deduce TVA doar dacă există dificultăți evidente în folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului mijloacelor de transport în comun.
Impozit pe profitReprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în limita a 5% din cheltuiala cu salariile. Suma ce depășește acest plafon este o cheltuială nedeductibilă.

TRANSPORTUL ȘI CAZAREA ÎN DELEGAȚIE

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabil dacă este realizat exclusiv în scopul activității economice, altfel se va considera avantajul de natură salarială impozabil.Aceste cheltuieli trebuie justificate în baza documentelor (facturi, bonuri, deconturi sau ordine de deplasare).
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabil dacă este realizat exclusiv în scopul activității economice, altfel se va considera avantajul de natură salarială impozabil.Aceste cheltuieli trebuie justificate în baza documentelor (facturi, bonuri, deconturi sau ordine de deplasare).
TVASe va deduce integral TVA aferent cazării (indiferent de clasificare) și transportul aferent dacă deplasarea este realizată pentru activitatea entității (ordin de deplasare sau decont de cheltuieli).
Impozit pe profitDeductibilă integral dacă este realizată în scopul activității economice. În cazul în care se impozitează la salariat, cheltuiala este integral deductibilă.

DIURNA

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabilă:
Plafon 1: în limita plafonului de 2,5 ori nivelul legal pentru instituțiile publice.
Plafon 2: 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.Impozabilă – dacă depășește plafonul 1 și/sau 2 sau se acordă pentru zilele în care nu a fost plecat în delegație.Indemnizația de delegare (diurna) nu intră în plafonul de 33% din salariul de bază.Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării în altă localitate, în România și în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabilă:
Plafon 1:  în limita plafonului de 2,5 ori nivelul legal pentru instituțiile publice.
Plafon 2: 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.Impozabilă – dacă depășește plafonul 1 și/sau 2 sau se acordă pentru zilele în care nu a fost plecat în delegație.Indemnizația de delegare (diurna) nu intră în plafonul de 33% din salariul de bază.Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării în altă localitate, în România și în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul.
TVANu are implicații asupra TVA. 
Impozit pe profitIntegral deductibilă, deoarece este asimilată avantajelor de natură salarială. 

UTILIZAREA ÎN SCOP PERSONAL A VEHICULELOR ANGAJATORULUI

Impozit pe venitul din salarii• Dacă s-a optat pentru deducerea de 50% (TVA și cheltuielile aferente), atunci nu se impozitează.
• În cazul în care se utilizează vehiculul și în scop personal de către salariat, în funcție de numărul de km parcurși, avantajul este impozabil și se calculează lunar – 1,7% la valoarea de intrare/valoarea chiriei sau a ratei de leasing proporțional cu nr. de km utilizați în interes personal. La aceasta se va adăuga proporțional și cheltuielile direct atribuibile autoturismului și anume cheltuielile cu reparațiile, de întreținere, cheltuielile cu lubrifianți, cu piese de schimb, combustibil suportate de societate pentru salariat.
Contribuții sociale obligatorii• Dacă s-a optat pentru deducerea de 50% (TVA și cheltuielile aferente), atunci nu se impozitează.
• În cazul în care se utilizează vehiculul și în scop personal, în funcție de numărul de km parcurși, avantajul este impozabil și se calculează lunar – 1,7% la valoarea de intrare/valoarea chiriei sau a ratei de leasing proporțional cu nr. de km utilizați în interes personal. La aceasta se va adăuga proporțional și cheltuielile direct atribuibile autoturismului și anume cheltuielile cu reparațiile, de întreținere, cheltuielile cu lubrifianți, cu piese de schimb, combustibil suportate de societate pentru salariat.
TVASe va deduce TVA în proporție de 50% în cazul în care optează pentru această variantă și nu va fi necesar să se întocmească foii de parcurs.În cazul în care optează pentru varianta cu nr. de km parcurși în interes personal pe baza foilor de parcurs, atunci pentru acești km nu va exista drept de deducere a TVA (proporțional) aferent achizițiilor de servicii sau bunuri realizate pentru autoturism (ex. reparațiile, întreținere, lubrifianți, piese de schimb, combustibil). În cazul în care se va deduce TVA, atunci există obligația de a colecta TVA la nivelul costului de achiziție prin emiterea unei autofacturi.
Impozit pe profitCheltuielile sunt deductibile în cota de 50% dacă autoturismul este utilizat în scopul activității economice, dar și în scop personal.Dacă se ține o evidență per număr de km utilizați în scop personal, atunci se va deduce integral cheltuiala, deoarece km utilizați în interes personal sunt impozitați la nivelul salariatului.

DECONTAREA MESELOR LA RESTAURANT

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabil – dacă acest serviciu este utilizat în scopul activității economice (ex. întâlniri cu partenerii de afaceri).
Impozabil –  dacă acest serviciu este utilizat strict în scopul personal al salariatului.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabil – dacă acest serviciu este utilizat în scopul activității economice (ex. întâlniri cu partenerii de afaceri).
Impozabil – dacă acest serviciu este utilizat strict în scopul personal al salariatului.
TVATVA se va deduce integral dacă acestea reprezintă servicii de protocol în relația cu partenerii de afaceri.
În cazul în care acestea sunt utilizate strict în scop personal, atunci TVA nu se va deduce. Dacă se deduce, atunci există obligația colectării de TVA pentru serviciile acordate gratuit la nivelul costului de achiziție al serviciilor.
Impozit pe profitPrestarea de servicii în mod gratuit în cadrul acțiunilor de protocol reprezintă o cheltuială deductibilă limitat și anume 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.În cazul în care masa la restaurant a fost realizată în scop personal, atunci cheltuiala va fi deductibilă, deoarece va fi impozitată la salariat/ administrator.

CHELTUIELILE CU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabile – dacă sunt efectuate de angajatori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, pregătire legată de activitatea desfăşurată de persoanele respective pentru angajator.
Impozabile – dacă sunt realizate pentru pregătirea/perfecționarea într-un domeniu care nu are legătură cu activitatea societății.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabile – dacă sunt efectuate de angajatori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, pregătire legată de activitatea desfăşurată de persoanele respective pentru angajator.
Impozabile – dacă sunt realizate pentru pregătirea/perfecționarea într-un domeniu care nu are legătură cu activitatea societății.
TVATVA se va deduce integral dacă pregătirea/perfecționarea este realizată în scopul entității economice. 
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială. 

TEAMBUILDING

Impozit pe venitul din salariiNeimpozabil – dacă teambuilding-ul este organizat cu scopul de a perfecționa salariații. Societatea va trebui să justifice prin documentație (referat, cursuri, agenda cursului, programul activităților, numele lectorilor, diplome pentru participanți etc.) scopul acestei acțiuni.
Impozabil – dacă teambuilding-ul este organizat în scop de recreere și nu are scopul de pregătire profesională și perfecționare.
Contribuții sociale obligatoriiNeimpozabil – dacă teambuilding-ul este organizat cu scopul de a perfecționa salariații. Societatea va trebui să justifice prin documentație (referat, cursuri, programul activităților, lectorii etc.) scopul aceste acțiuni.
Impozabil – dacă teambuilding-ul este organizat în scop de recreere și nu are scopul de pregătire profesională și perfecționare.
TVASocietatea își va deduce TVA doar în cazul în care activitatea este organizată doar cu scopul de a perfecționa angajații, altfel aceasta nu se va deduce.
Impozit pe profitCheltuiala va fi integral deductibilă indiferent că este realizată pentru perfecționare sau recreere (avantaj salarial impozabil la angajat).

Află mai multe despre tratamentul fiscal în cazul cheltuielilor cu teambuilding-ul: ce documente justificative trebuie să aibă angajatorul aici

DIFERENȚA FAVORABILĂ DINTRE DOBÂNDA PREFERENȚIALĂ ȘI DOBÂNDA PRACTICATĂ PE PIAȚĂ

Impozit pe venitul din salariiDe la 1 ianuarie 2024 este neimpozabilă dacă se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.În cazul în care depășește, atunci diferența este impozabilă.Sumele reprezentând diferența favorabilă dintre dobânda preferențială și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, se consideră venituri aferente fiecăreia dintre lunile în care este scadent creditul, respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului.
Contribuții sociale obligatoriiDe la 1 ianuarie 2024 este neimpozabilă dacă se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.În cazul în care depășește, atunci diferența este impozabilă.Sumele reprezentând diferența favorabilă dintre dobânda preferențială și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, se consideră venituri aferente fiecăreia dintre lunile în care este scadent creditul, respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului.
TVANu există implicații privind TVA.
Impozit pe profitIntegral deductibile, deoarece sunt asimilate avantajelor de natură salarială.
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
  • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
  • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
  • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
  • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
  • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
  • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
  • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram