Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Black Friday: Cadrul legal al soldărilor în România | News Flash

2 noiembrie 2023

Black Friday, o tradiție importată din Statele Unite, a câștigat rapid popularitate în România, fiind un eveniment așteptat de mulți consumatori dornici de oferte atractive. Totuși, dincolo de entuziasmul cumpărăturilor, este esențial să înțelegem și cadrul legal care reglementează aceste vânzări. 

Legislația principală 

În România, comercializarea produselor și serviciilor de piață este reglementată de mai multe acte normative, dintre care cele mai importante sunt: 

 • Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (republicată) 
 • Hotărârea 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare 
 • Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatorilor (republicată)
 • Ordinul 182/2023 privind obligația operatorilor economici de a asigura consumatorilor informații clare și neechivoce cu privire la prețul produselor
 • Hotărârea 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Aceste documente juridice pun accentul pe drepturile și obligațiile atât ale consumatorilor cât și ale operatorilor economici. 

Informarea corectă a consumatorilor 

Conform Ordonanței 21/1992, operatorii economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate. Mai mult, ei trebuie să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii. 

Pe de altă parte, consumatorii au dreptul de a fi informați în mod complet, corect și precis despre caracteristicile esențiale ale produselor și serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate. 

Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia. 

Preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. 

Tipuri de vânzări la preț redus 

Cadrul legal românesc clasifică vânzările la preț redus în mai multe categorii:  

 • vânzări de lichidare 
 • vânzări de soldare 
 • vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică; 
 • vânzări promoţionale 
 • vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale 
 • vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute 
 • vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate 
 • vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial 
 • vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat. 

Vânzările de lichidare: stocurile sezoniere, perioade de sold și documente justificative 

O reducere de preț este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și promovată ca vânzare de lichidare” care, prin intermediul unei reduceri de preț, are ca efect accelerarea vânzării stocurilor sezoniere într-o structură de vânzare cu amănuntul. Trebuie remarcat faptul că vânzările de lichidare pot viza doar stocuri sezoniere noi sau folosite/utilizate într-o structură de vânzare cu amănuntul, precedate sau însoțite de publicitate. Stocurile sezoniere sunt acele grupuri de produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: îmbrăcăminte, inclusiv blană, marochinărie și mercerie, tricotaje, țesături, încălțăminte, articole de sport-turism, cosmetice și alte produse similare. 

O caracteristică specifică a vânzărilor de lichidare este faptul că pot fi efectuate doar în două perioade pe an, cu o durată maximă de 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele oferite spre lichidare să fie plătite furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înainte de începere. Data perioadei de lichidare a vânzării și sunt, în mod normal, oferite spre vânzare înainte de acea dată. 

În plus, vânzarea la vămuire trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele în cauză au fost vândute în mod normal.  

Un alt aspect important pe care trebuie să îl rețină entitățile ce organizează vânzări cu preț redus este ca documentele justificative legale să dovedească faptul că stocul de produse propuse spre vânzare prin intermediul unei vânzări de lichidare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii vânzării prin vânzare de lichidități și achitat timp de cel puțin 30 de zile. Înainte de această dată trebuie păstrate pentru a putea fi prezentate organelor de control competente ori de câte ori este necesar. Dovada plății contraprestației pentru produsele care fac obiectul vânzării prin vânzare se face prin examinarea conturilor. 

 În ceea ce privește perioadele de sold, acestea sunt determinate de comerciant între următoarele perioade: 

 • perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă – iarnă 
 • perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară – vară. 

 Vânzările promoționale: perioade, reguli de preț și de publicitate 

 Vânzările promoționale sunt vânzări cu amănuntul/vânzări cash and carry/vânzări de servicii de piață care pot avea loc în orice moment al anului fără notificare, în umătoarele condiții: 

 • nu sunt realizate în pierdere 
 • se referă la produse disponibile sau reînnoite și la servicii vândute sau, după caz, furnizate în mod regulat 
 • bunurile și serviciile promovate trebuie să fie disponibile pentru vânzare pe toată perioada de vânzare promoțională anunțată sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. 

Vânzările promoționale în care consumatorii sunt notificați cu privire la o reducere de preț care implică o comparație exprimată în cifre vor fi supuse următoarelor reguli de preț și publicitate: 

 • Orice comerciant care face publicitate unei reduceri de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în aceeași zonă de vânzare pentru bunuri sau servicii identice. Prețul de referință este cel mai mic preț practicat în același punct de vânzare în ultimele 30 de zile înainte de data aplicării prețului redus. 
 • Orice reclamă pentru o reducere de preț, indiferent de forma, modalitatea de publicitate și motivul reducerii, trebuie să fie adresată tuturor consumatorilor și trebuie să prezinte o reducere în raport cu prețul de referință, cu excepția următoarelor: 
  • publicitate comparativă de preț 
  • reclame exclusiv literale care nu conţin cifre 
  • reclame de preț pentru lansarea unui nou produs pe piață 
  • reclame orale realizate exclusiv în cadrul magazinului pentru reduceri de preț într-un anumit departament pentru o perioadă foarte scurtă a unei zile de vânzare. 
 • Publicitatea în catalog și ofertele de reducere a prețurilor de către comercianții cu comandă prin corespondență pot fi valabile numai în limita stocului disponibil, cu condiția ca acest lucru să fie menționat în mod vizibil și lizibil în catalog. 
 • Orice notificare de reducere a prețului, exprimată ca sumă absolută sau ca procent, trebuie să fie transmisă în mod vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs identic sau grup de produse: 
 • fie prin menționarea noului preț în dreptul prețului precedent, tăia 
 • prin cuvintele preț nou”, ”preț vechi” în dreptul sumelor corespunzătoare 
 • prin indicarea reducerii procentuale și a noului preț lângă prețul anterior, tăiat. 
 • O reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu nu va fi prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți a produsului și/sau serviciului. 
 • Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie păstrate astfel încât să poată fi prezentate ori de câte ori este necesar organelor de control competente. 
 • Orice reclamă a unei reduceri de preț care nu corespunde reducerii efective în raport cu prețul de referință este considerată o formă de publicitate înșelătoare și se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

 Vânzarea produselor aproape de expirare: cum să le prezinți corect consumatorilor 

Produsele puse în vânzare la prețuri reduse/oferte promoționale, cu 3 zile înainte de expirarea datei de durabilitate minimă/data limită de utilizare pentru produsele alimentare sau a datei de durabilitate minimă/perioada de valabilitate pentru produsele nealimentare sunt sortate și afișate spre vânzare pe rafturi sau în standuri marcate vizibil, cu informații corecte, complete și exacte pentru consumatori. 

Prețul de vânzare trebuie să acopere cel puțin prețul de cumpărare al bunului, scopul oricărei activități economice considerându-se ca fiind realizarea de profit prin perceperea unei prime comerciale asupra prețului de cumpărare, astfel, numai în anumite situații expres prevăzute de lege, vânzarea în pierdere este posibilă. 

Vânzarea în pierdere: definiții, regulamente și excepții legale 

Vânzarea în pierdere este definită de lege ca orice vânzare la un preț egal sau mai mic decât costul de achiziție, costul de achiziție al unui produs fiind egal cu prețul de achiziție, taxe nerecuperabile, costuri de transport-aprovizionare și alte cheltuieli incidente în mod expres prevăzute de lege. 

În ceea ce privește posibilitatea de a vinde în pierdere, menționăm că, în conformitate cu prevederile OG 99/2000, este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere în cazul vânzărilor promoționale și în cazul produselor incluse în pachetele de servicii. 

 Suport specializat în implementarea corectă a aspectelor legislative 

Ca și comerciant, știm că îți dorești să te concentrezi pe dezvoltarea afacerii și pe oferirea celor mai bune servicii sau produse clienților tăi. Implementarea corectă a soldărilor poate fi o provocare și orice greșeală poate avea un impact negativ asupra afacerii. De aceea, este esențial să ai alături experți de încredere. Specialiștii Accace România  îți pot oferi consultanța necesară pentru a te asigura că aspectele contabile, fiscale și legale sunt gestionate corect. Apelând la profesioniștii Accace, vei avea ocazia să îți concentrezi atenția acolo unde contează cel mai mult într-un business – creșterea cifrei de afaceri. 

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
 • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
 • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
 • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
 • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
 • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
 • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
 • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram