Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
CALCULATOR TVA
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Sistemul e-TVA în România: noutăți și clarificări | News Flash

27 iunie 2024

România s-a confruntat de mult timp cu provocări legate de conformarea fiscală și eficiența colectării taxelor. Decalajul fiscal al TVA, care reprezintă diferența dintre veniturile așteptate și cele efective din TVA, a fost o problemă persistentă. Pentru a răspunde acestei provocări, Guvernul României a implementat diverse măsuri, culminând cu proiectul e-TVA.

O.U.G. nr. 70 din 21 iunie 2024 prevede unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale. 

Utilizând tehnologii digitale avansate, proiectul urmărește reducerea decalajului fiscal și combaterea fraudei fiscale, aliniindu-se obiectivelor stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Obiectivele principale ale sistemului e-TVA

Sistemul e-TVA are patru obiective principale: 

 1. Reducerea decalajului fiscal al TVA: Implementarea unui sistem de deconturi precompletate de TVA urmărește minimizarea discrepanțelor și asigurarea unei raportări fiscale corecte. 
 2. Creșterea conformării voluntare: Procedurile simplificate și transparența crescută sunt așteptate să încurajeze contribuabilii să se conformeze de bunăvoie. 
 3. Combaterea fraudelor și evaziunii fiscale: Integrarea și monitorizarea avansată a datelor vor ajuta la detectarea și prevenirea activităților frauduloase. 
 4. Consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală de colectare a impozitelor și taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare. 

Datele necesare pentru precompletarea deconturilor RO e-TVA

Sistemul e-TVA presupune precompletarea deconturilor de TVA pe baza datelor agregate din diverse sisteme digitale gestionate de Ministerul Finanțelor: 

 • Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura 
 • Sistemul național RO e-Transport
 • Sistemul național RO e-Sigiliu
 • Sistemul informatic național RO e-SAF-T, reprezentând fișierul standard de control fiscal
 • Sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice 
 • Sistemul informatic integrat vamal 
 • Alte date și informații relevante existente în sistemele informatice proprii ale Ministerului Finanțelor. 

Termenul de implementare prevede operaționalizarea completă până la 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

Pașii pentru implementarea decontului precompletat în sistemul e-TVA

Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale. 

 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, contribuabilii trebuie să verifice datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. 
 • Valorificarea datelor și informațiilor din decontul precompletat RO e-TVA se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin identificarea diferențelor dintre datele și informațiile din decontul precompletat RO e-TVA și cele din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de contribuabil. În situația în care după depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată de către contribuabil se identifică diferențe semnificative (valori care depășesc pragul de semnificație, ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei) între cele două deconturi, ANAF va notifica persoana impozabilă prin intermediul Spațiului Privat Virtual. 
 • După identificarea diferențelor semnificative, ANAF le va transmite contribuabilului până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată prin intermediul formularului electronic de notificare “Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul Privat Virtual. Chiar și în situația în care se identifică diferențe sub pragul de semnificație, ANAF, în baza analizei de risc, poate transmite notificarea “Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”. 
 • Contribuabilul în cauză are obligația transmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin notificarea “Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”, în termen de 10 zile de la data primirii notificării. 

Sancțiuni și riscuri asociate furnizării incorecte a informațiilor

O.U.G. 70/2024 conține și contravenții: constituie contravenție și se pedepsește cu amendă între 2.000 lei și 10.000 lei dacă fapta nu este săvârșită în alte condiții încât să constituie infracțiune, neîndeplinirea obligațiilor persoanei impozabile de a transmite Notele justificative. 

De asemenea, nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adăugată. Selectarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce urmează a fi supuse inspecției fiscale sau controlului antifraudă se realizează în funcție de nivelul riscului fiscal stabilit pe baza analizei de risc. 

Se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în cel puțin una dintre următoarele situații: 

 • Nu depun în termenul legal “Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA”; 
 • Există diferențe semnificative și nu au fost prezentate informații și date complete și/sau concludente prin intermediul documentului „Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA” 

Suport profesionist oferit pentru utilizarea sistemului e-TVA

Sistemul e-TVA reprezintă un pas semnificativ înainte în eforturile României de a moderniza administrația fiscală. Viziunea pe termen lung pentru Administrația fiscală a României include digitalizarea și integrarea suplimentară a sistemelor fiscale. Succesul proiectului e-TVA ar putea deschide calea pentru inovații suplimentare, cum ar fi raportarea fiscală în timp real și analiza avansată a datelor, consolidând și mai mult cadrul fiscal al. 

Pentru mai multe detalii despre cum te putem ajuta să utilizezi sistemul e-TVA, contactează echipa Accace România. 

CALCULATOR TVA
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram