Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Modificări legislative recent introduse prin O.U.G. 87/2024 | News Flash

3 iulie 2024

În Monitorul Oficial nr. 608/2024 a fost publicată O.U.G. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pe care le sumarizăm în cele ce urmează.

Modificări la sistemul e-TVA 

 • Informațiile din deconturile de TVA se precompletează în sistemul informatic al ANAF, pentru fiecare perioadă de raportare, până la data de 5 inclusiv a lunii urmatoare termenului legal de depunere a decontului de taxa pe valoarea adaugată, în loc de data de 20 a lunii de după terminarea perioadei fiscale cum era inițial în O.UG. nr. 70/2024. 
 • Având în vedere că a apărut Notificare de conformare, articolul privind Nota justificativă a fost abrogat. Se înlocuiește formularul Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”  cu o Notificare precum cea din art. 1211 din Codul de procedură fiscală, ce se transmite celor selectați pentru inspecțiile fiscale ca urmare a riscurilor fiscale identificate. ANAF va notifica diferențele semnificative prin SPV până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată, prin intermediul formularului electronic “Notificarea de conformare RO e-TVA.  
 • Crește pragul de semnificație : Dacă se identifică diferențe între cele două deconturi de TVA mai mari de 20%, dar de minim 5.000 lei,  în loc de 1.000 de lei cum era specificat în O.U.G. 70/2024, atunci se va trimite o notificare contribuabilului prin mijloace electronice. 
 • Se precizează că “Notificarea de conformare RO e-TVA nu va produce efecte cu privire la indicatorii de risc fiscal, până la 1 ianuarie 2025 și nu se aplică: 
  a) în situația unor erori materiale; 
  b) în situația în care nu există suficiente informații din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informații din bazele de date nu sunt corelate; 
  c) alte situații prevăzute prin Ordin al Ministrului Finanțelor. 
 • Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația să transmită, prin mijloacele electronice, rezultatul verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin “Notificarea de conformare RO e-TVA”, ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.  
 • Se amână de la trei luni la șase luni, până la 1 ianuarie 2025, termenul de justificare a diferențelor de TVA, în raport cu datele din decontul precompletat de TVA, cu excepția persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare pentru care obligațiile și amenzile se aplică începând cu data de 1 august 2025. 
 • Revizuirea cuantumului sistemului de amenzi, în funcție de tipul de contribuabil:  
  • Contribuabilii mari vor primi amenzi între 5.000 – 10.000 lei
  • Contribuabilii mijlocii între 2.500 – 5.000 lei
  • Contribuabilii mici între 1.000 – 2.500 lei 

Anterior, în O.U.G. 70/2024, amenzile erau între 2.000 și 10.000 lei și erau legate de obligațiile referitoare la Nota justificativă. La prima abatere nu se va da amendă, întrucât ANAF a propus aplicarea Legii prevenției. 

Amânarea amenzilor e-Transport 

Se amână până la 1 ianuarie 2025, sancțiunile pentru faptele săvârșite şi constatate începând cu această dată, pentru transportul rutier internațional vizat de legislația e-Transport, însă numai pentru companiile care dețin certificat de “operator economic autorizat”.  

Pentru transporturile de bunuri cu risc fiscal – fie ele naționale sau internaționale (tranzitând România), obligația de a obține coduri UIT și amenzile pentru lipsa lor sunt deja în vigoare de la implementarea sistemul de monitorizare e-Transport. 

Modificări la sistemul e-Factura 

Referitor la sistemul e-Factura se stabilește o perioadă de până la 1 iulie 2025, în care să nu fie obligatorie utilizarea RO e-Factura de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, precum și de către furnizorii/prestatorii acestora, având în vedere restricțiile tehnice actuale ale sistemului. La fel nu este obligatorie utilizarea RO e-Factura pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Este vorba în principal de livrările de bunuri/prestările de servicii către Comisia Europeană, în favoarea organismelor internaționale, destinate forțelor armate ale statelor membre NATO. 

Valoarea punctului de amendă 

Punctul de amendă se plafonează în perioada 1 iulie-31 decembrie 2024 la 165 lei astfel încât amenzile de circulație să nu crească, chiar dacă, din iulie 2024 valoarea salariului minim a crescut.  

Măsura plafonării punctului-amendă reprezintă o excepție de la regula cuprinsă în Codul rutier și stabilită în decembrie 2023, potrivit căreia “un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului”. 

Clarificări pentru acordarea facilității fiscale în ceea ce privește salariul minim 

În perioada iulie-decembrie 2024, pentru acordarea facilității fiscale referitoare la neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 300 lei/lună se ajustează plafonul lunar de venit brut realizat din salarii și asimilate salariilor de 4.000 lei, în sensul că nu se include în calculul acestuia contravaloarea tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană

Astfel, până la plafonul de 4.000 lei, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 300 lei/lună, pentru salariații încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, al căror salariu de bază brut lunar se situează la nivelul salariului minim brut pe economie (3.700 lei/lună). 

Urmărește aici și detaliile cele mai importante din:

O.U.G. nr. 69/21 iunie 2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale.

O.U.G. nr. 70/21 iunie 2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram