Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ghid Fiscal | eBook

26 februarie 2024
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Avand o piata cu un potential excelent, o locatie strategica (deschidere la Marea Neagra si Asia), forta de munca bine educata cu peste 50.000 de specialisti in tehnologia informatiei, Romania prezinta oportunitati semnificative pentru investitorii straini.

Dupa aderarea la Uniunea Europeana in ianuarie 2007, Romania a trecut printr-o serie de reforme guvernamentale pentru a satisface normele din acest parteneriat. In prezent, cerintele de aderare, inclusiv directivele UE, sunt unele dintre fortele motrice ale programului de reforma, modernizare si investitii in infrastructura. Mai mult decat atat, aceste directive sunt insotite de finantari UE sub forma de fonduri de ajustare structurala si alte programe, care permit noilor membri sa-si alinieze economia cu restul Europei.

In timp ce este necesara o evaluare atenta a pietei pentru a identifica oportunitati de afaceri, exportul sau investitia in Romania devin, treptat, mai putin dificile decat in anii precedenti, in ceea ce priveste predictibilitatea mediului de afaceri.

Descarca ghidul nostru privind infiintarea societatilor in format PDF

Forme juridice de organizare a afacerii

Reguli generale privind achizitia de proprietati imobiliare

Cetatenii UE si SEE pot cumpara proprietati imobiliare (terenuri si cladiri) in aceleasi conditii precum cetatenii romani.

Cetatenii non-UE/SEE pot achizitiona cladiri in Romania, in timp ce terenurile pot fi achizitionate numai daca exista un acord international in vigoare care permite si cetatenilor romani sa achizitioneze terenuri in tarile respective.

Forme juridice de organizare a afacerii

Anterior investitiei pe piata din Romania, investitorii trebuie sa decida forma juridica de organizare a afacerii.

Tipurile de forme de societati comerciale sunt stipulate in Legea nr. 31/1990 republicata si completata ulterior si sunt incluse in tabelul urmator cu informatiile specifice: capital social minim, raspunderea asociatilor/actionarilor, numarul minim de asociati/actionari.

Cele mai frecvente forme de organizare a afacerii in Romania sunt Societatea cu Raspundere Limitata impreuna cu Societatea pe Actiuni si Sucursala.

Tipul societatii comerciale Capital minim (approx. in EUR) Raspunderea asociatilor Numarul asociatilor
Engleza Romana
General Partnership Societate in nume colectiv (S.N.C.) N/A Asociatii au raspundere nelimitata si solidara pentru contributii sociale. Minimum 2
Limited Partnership Societate in comandita simpla (S.C.S.) EUR 0,4 Asociatii comanditari nu au autoritate de administrare si nu sunt responsabili pentru datoriile parteneriatului. Raspund in limita actiunilor subscrise.

Asociatii comanditati au controlul managementului si au obligatii comune.

Minimum un asociat comanditar si minimum un asociat comanditat.
Limited Liability Company Societate cu raspundere limitata (S.R.L.) EUR 0,2 Asociatii raspund in limita contributiei la capitalul social. 1 – 50
Joint Stock Company Societate pe actiuni (S.A.) Minimum EUR 25.000 Actionarii raspund in limita actiunilor subscrise. Minimum 2
Company limited by shares Societate in comandita pe actiuni (S.C.A.) Minimum 25.000 Asociatii comanditari nu au autoritate de administrare si nu sunt responsabili pentru datoriile parteneriatului. Raspund in limita actiunilor subscrise.

Asociatii comanditati au controlul managementului si au obligatii comune.

Minimum 2
Branch Sucursala N/A Compania-mama raspunde pentru sucursala sa. N/A
Sole entrepreneur Persoana fizica autorizata (P.F.A.) N/A P.F.A. este singura responsabila. N/A

Securitate sociala si aspecte privind dreptul muncii

Securitate generala sociala si de sanatate

Baza de calcul a asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate a unui angajat din Romania o reprezinta veniturile salariale.

Salarii si Contributii Angajat Angajator
Impozit pe venit 10% N/A
Contributia de asigurari sociale de sanatate 10% N/A
Contributia de asigurari sociale 25% N/A
Contributia asiguratorie pentru munca N/A 2.25%

* Pentru domeniul constructiilor, incepand cu anul 2019, exista prevederi speciale aplicabile in ceea ce priveste impozitele si scutirile.

Locuitorii UE fac obiectul dispozitiilor Regulamentului CE 883/2004 care reglementeaza normele de securitate sociala si asigurari de sanatate in cazul unor activitati transfrontaliere.

Aspecte generale privind dreptul muncii

  Principalele caracteristici ale relatiilor de munca Lege aplicabila
Tipul contractului Contract individual de munca pe perioada determinata sau perioada nedeterminata, munca la domiciliu, telemunca, munca part-time sau full-time, personal temporar etc.  
Contractul trebuie sa includa Partile contractuale, durata contractuala, data incheierii contractului, conditiile de munca, locul unde se desfasoara activitatea, criteriile de evaluare ale angajatului, ocupatia, riscurile jobului, numarul de zile de concediu, numarul zilelor pentru preaviz, numarul orelor lucratoare pe zi si/sau pe saptamana, perioada de proba si conditiile acesteia, daca exista, data inceperii activitatii, salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidentiate separat, periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul si metoda de plata, etc.

(Contractul trebuie incheiat in scris)

 
Timpul de lucru Angajati cu norma intreaga: 8 ore/zi si/sau 40 ore/saptamana

Angajati part-time: numarul de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.

Timpul de lucru este determinat de norma zilnica, astfel norma saptamanala reprezinta norma zilnica*numar zile lucratoare (5 zile)

Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

Act No. 53/2003 Labour Code
Concediu anual Minimum 20 zile lucratoare pe an  
Perioada de proba Pentru contracte de munca pe perioada nedeterminata, in functie de natura pozitiei:
 • Pozitii de executie: perioada maxima de proba este de 90 zile calendaristice
 •  Pozitii de management: perioada maxima de proba este de 120 zile calendaristice

Pentru contracte de munca pe perioada determinata:

 • In functie de perioada:
  • < 3 luni: maximum 5 zile lucratoare
  • 3 – 6 luni: maximum 15 zile lucratoare
 • In functie de natura pozitiei:
  • Pozitii de executie > 6 luni: maximum 30 zile lucratoare
  • Pozitii de management > 6 luni: maximum 45 zile lucratoare
 
Perioada de preaviz
 • Acordul partilor: nu este necesar preaviz.
 • Concediere: minimum 20 zile lucratoare.
 • Demisie, in functie de natura pozitiei:
  • Maximum 20 zile lucratoare pentru pozitii de executie
  • Maximum 45 zile lucratoare pentru pozitii de management
 

Impozit pe profit

Cota de impozitare

16% este cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil.

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura jocurilor de noroc si cluburi de noapte sunt fie subiectul unei cote de 5% din venitul obtinut din aceste activitati, fie unei cote de 16% din profitul impozabil, in functie de care este mai mare.

Companiile care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, si care in anul de calcul determina un impozit pe profit mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri se determina ca 1% din veniturile totale la care sunt efectuate anumite ajustari fiscale.

Informatii generale

Rezidenta

O companie este considerata rezidenta in Romania daca este infiintata conform legislatiei romanesti, are sediul sau locul managementului in Romania.

Venit impozabil

Companiile rezidente sunt impozitate pe veniturile globale, cu exceptia cazului in care un tratat de evitare a dublei impuneri stipuleaza altfel.

Profitul impozabil al unei companii este calculat ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, ajustate prin deducerea veniturilor neimpozabile si deducerilor fiscale si adaugand cheltuielile nedeductibile. De asemenea, elementele similare veniturilor si cheltuielilor sunt luate in considerare la calculul impozitului pe profit.

Companiile nerezidente care desfasoara activitati in Romania prin intermediul unui sediu permanent trebuie sa plateasca impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestui sediu.

Perioada fiscala

Anul calendaristic sau anul fiscal pentru companiile care au ales, conform reglementarilor contabile aplicabile, sa foloseasca un an fiscal diferit de anul calendaristic.

Declaratii fiscale

Ca regula generala, impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. Pentru primele trei trimestre, depunerea si plata impozitului se realizeaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni dupa incheierea trimestrelor. Calculul final si plata impozitului pe profit pentru intregul an calendaristic vor fi efectuate pana pe data de 25 martie a anului urmator.

Exista cateva exceptii de la regula de mai sus aplicabile companiilor:

 • Companiile care au ales anul fiscal diferit de anul calendaristic trebuie sa declare si sa plateasca impozit pe profit anual pana pe data de 25 a celei de-a treia luni, dupa incheierea anului fiscal modificat.
 • Organizatiile non-profit, companiile care obtin venituri in principal din activitati agricole, unitatile de invatamant, cultele religioase si alti contribuabili mentionati special de lege trebuie sa declare si sa plateasca impozit pe profit anual pana pe 25 februarie a anului urmator.
 • Institutiile de credit si sucursalele institutiilor de credit straine din Romania trebuie sa aplice sistemul de plati anticipate efectuate trimestrial.

Plati anticipate

Contribuabilii, cu exceptia celor special mentionati de lege, pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Platile anticipate efectuate trimestrial sunt calculate ca ¼ din impozitul pe profit anual anterior actualizat cu indicele de consum si sunt scadente in data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Prin exceptie, platile anticipate trimestriale aferente celui de-al patrulea trimestru sunt scadente pana la data de 25 decembrie, respectiv pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

Deduceri

Ca regula generala, sunt considerate cheltuieli deductibile acele cheltuieli care sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii, cu exceptia in care sunt mentionate in mod special de lege ca fiind cheltuieli cu deductibilitate limitata sau nedeductibile.

Pierderi reportate

Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Cercetare si Dezvoltare (R&D)

Companiile pot beneficia de o deducere suplimentara de 50% din cheltuielile eligibile pentru activitatile de cercetare si dezvoltare (R&D). In plus, poate fi aplicata metoda de amortizare accelerata pentru aparatura si echipamente destinate activitatii de cercetare-dezvoltare.

Deducerea suplimentara de 50% nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Pentru a beneficia de aceste stimulente, activitatile de R&D eligibile ar trebui sa provina din categoriile de cercetare aplicativa si/sau dezvoltarea tehnologica relevante activitatii companiei, iar activitatile ar trebui sa fie desfasurate in Romania, precum si in Uniunea Europeana sau in alte state membre ale Spatiului Economic European.

Stimulentele sunt acordate separat pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare.

Scutiri de impozit pentru profitul reinvestit

Profitul investit in echipamente tehnologice noi si specifice, fabricate si/sau achizitionate pentru utilizare sunt scutite de impozit. Pentru a beneficia de acest stimulent, echipamentul tehnologic trebuie sa fie utilizat de companie in scopul desfasurarii activitatii pentru mai mult de jumatate din durata de viata, dar sa nu depaseasca 5 ani. Companiile care beneficiaza de acest stimulent nu pot folosi amortizarea accelerata pentru echipamentul tehnologic respectiv.

Impozit cu retinere la sursa (WHT)

Impozitul pe dividende pentru companii rezidente

Ca regula generala, dividendele platite de o companie din Romania catre o alta companie din Romania sunt supuse impozitului de 8%. Cu toate acestea, dividendele platite nu sunt impozabile daca beneficiarul dividendelor a detinut, la momentul distribuirii, un minim de 10% din compania romaneasca pentru o perioada neintrerupta de cel putin un an.

WHT pentru companii nerezidente

Ratele WHT aplicabile in raport cu companiile nerezidente sunt:

 • 8% pentru venituri obtinute din dividende
 • 50% pentru plati efectuate de companii romanesti catre conturile bancare ale unor companii nerezidente, deschise in tari care nu au incheiat cu Romania un acord de schimb de informatii si numai daca astfel de plati rezulta din tranzactii artificiale
 • 16% in cazul altor venituri obtinute din Romania

Dividende platite

Ca regula generala, dividendele platite companiilor nerezidente sunt supuse impozitarii cu 8%.

Totusi, avand in vedere ca Romania este stat membru UE, poate fi aplicata directiva UE Parinte-Filiala. Prin urmare, dividendele platite de companiile romanesti catre companiile rezidente intr-o tara membra UE sunt scutite de impozitare daca beneficiarul dividendelor a detinut, la momentul distribuirii, minimum 10% din actiunile companiei romanesti pentru o perioada neintrerupta de cel putin un an.

Dobanzi

Ca regula generala, dobanda platita catre un nerezident este subiectul impozitarii cu cota de 16%.

Cu toate acestea, avand in vedere ca Romania este stat membru UE, poate fi aplicata directiva UE privind dobanzile si redeventele. Prin urmare, dobanda platita de o companie romaneasca catre o companie rezidenta intr-un stat membru UE este scutita de impozitare daca beneficiarul dobanzii a detinut, anterior momentului platii, cel putin 25% din actiunile companiei romanesti pentru o perioada neintrerupta de minimum un an.

Redevente

Ca regula generala, redeventele platite catre un nerezident sunt subiectul impozitarii cu cota de 16%.

Cu toate acestea, avand in vedere ca Romania este stat membru UE, poate fi aplicata directiva UE privind dobanzile si redeventele. Prin urmare, redeventele platite de companiile romanesti catre companiile rezidente intr-un stat membru UE sunt scutite de impozitare daca beneficiarul redeventei platite a detinut, anterior momentului platii, cel putin 25% din actiunile companiei romanesti pentru o perioada neintrerupta de minimum un an.

Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale

Regulile privind deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile bazata pe capitalizarea redusa a companiei au fost abrogate incepand cu anul 2018. Prin urmare, incepand cu 1 ianuarie 2018, Codul Fiscal introduce un nou concept – costul excedentar al indatorarii – definit ca diferenta intre cheltuielile cu dobanzilesi veniturile din dobanzi precum si alte cheltuieli / venituri echivalente.

Costurile totale excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni efectuate atat cu persoanele afiliate respective, cat si cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse intr-o perioada fiscala, nu pot depasi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al plafonului de 1.000.000 euro. Totusi, costurile excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit legii si care sunt efectuate cu persoane afiliate, se deduc, intr-o perioada fiscala, pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Costul excedentar al indatorarii ce depaseste pragul de 1.000.000 EUR poate beneficia de o deducere extra, limitata la 30% din profitul contabil ajustat negativ cu veniturile neimpozabile si pozitiv cu cheltuielile cu impozitul pe profit, costul excedentar si amortizarea fiscala deductibila. Daca baza rezultata este zero sau negativa, costurile excedentare ale indatorarii sunt nedeductibile in perioada curenta, dar pot fi recuperate pentru o perioada nelimitata de timp si pot fi deduse in perioadele urmatoare aplicand acelasi mecanism.

Companie straina controlata

Contribuabilul platitor de impozit pe profit care controleaza o societate straina include in baza impozabila veniturile nedistribuite ale acesteia care au provenit din: dobanzi, redevente, dividende, venituri din transferul titlurilor de participare, venituri din leasing financiar, venituri din asigurari, activitati bancare etc.

O entitate este considerata societate straina controlata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • Contribuabilul platitor de impozit pe profit detine, singur sau impreuna cu intreprinderile sale asociate, direct sau indirect, mai mult de 50% din drepturile de vot sau din capitalul entitatii straine controlate sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile acesteia;
 • Impozitul pe profit platit efectiv de catre entitate este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit, care ar fi fost platit daca s-ar fi aplicat regulile Codului Fiscal din Romania si impozitul pe profit platit efectiv.

Preturi de transfer

Tranzactiile efectuate intre doua persoane afiliate din Romania, precum si intre persoane afiliate din Romania si persoane nerezidente sunt supuse regulilor preturilor de transfer.

O entitate juridica este afiliata cu o alta entitate juridica daca cel putin una dintre urmatoarele conditii se aplica:

 • Prima entitate juridica detine, direct sau indirect, minimum 25% din titlurile de participare sau drepturile la vot la cealalta entitate juridica sau in cazul in care controleaza entitatea juridica.
 • Cea de-a doua entitate juridica detine, direct sau indirect, minimum 25% din titlurile de participare sau drepturile la vot la prima entitate juridica.
 • O entitate juridica terta detine, direct sau indirect, minimum 25% din titlurile de participare sau drepturi de vot la ambele entitati juridic.

Tranzactiile efectuate intre parti afiliate ar trebui sa utilizeze principiul valorii de piata. In cazul in care preturile de transfer nu sunt convenite conform acestui principiu, autoritatile fiscale au dreptul sa ajusteze valoarea veniturilor si cheltuielilor, astfel incat sa reflecte valoarea de piata.

Aspecte internationale – conventii de evitare a dublei impuneri

Pentru aplicarea reglementarilor din Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri, nerezidentul beneficiar al venitului ar trebui sa furnizeze platitorului roman un certificat de rezidenta fiscala care atesta rezidenta fiscala a acestuia in scopul aplicarii conventiei.

In cazul in care cotele de impozitare mentionate in legislatia locala sunt diferite de cele mentionate in tratat, se va aplica cota cea mai favorabila.

Impozit pe venit

Cota de impozitare

In prezent, veniturile obtinute de persoane fizice sunt impozitate cu 10%.

Informatii generale

Legislatie

Impozitul pe venit privind veniturile din salarii este reglementat de Codul Fiscal (Legea 227/2015).

Scutiri de la impozitare

Statul roman a stabilit ca urmatoarele categorii de angajati sa fie scutiti de impozit pe venit:

Specialistii IT – in limita a 10,000 Lei brut pe luna, daca anumite conditii sunt indeplinite conform legii.

Angajatii cu dizabilitati – scutirea de impozit se aplica doar in conditii stricte verificate de sistemul medical din Romania.

Angajatii care lucreaza in domeniul Cercetare-Dezvoltare sau domeniul Dezvoltarii Tehnologice – scutirea de impozit se aplica daca anumite conditii sunt indeplinite in dispozitiile legii.

Angajatii care lucreaza in domeniul constructiilor, agricol si industria alimentara – in limita a 10,000 Lei brut pe luna, daca anumite conditii sunt indeplinite potrivit legii.

Perioada fiscala

Anul fiscal este egal cu anul calendaristic.

Deduceri

Deducere personala

Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat.

Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au venitul lunar brut de pana la 2000 lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, in vigoare in luna de realizare a venitului. Totodata, Codul Fiscal aduce modificari privind metodologia de calcul a deducerii personale

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 • 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut;
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este înscris într-o unitate de invatamant.

Alte sume deductibile

De exemplu, primele voluntare de asigurare de sanatate, pensiile private suportate de angajati sunt deductibile pentru impozitul pe salarii in limita a 400 EUR anual pentru fiecare categorie.

Indemnizatii

Diurna

Pe perioada delegarii, salariatii au dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare.

Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

Indemnizatia de delegare sau diurna, cum mai este cunoscuta in practica, reprezinta acea suma zilnica acordata de exemplu in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii în care isi desfasoara activitatea salariatul.

Limite pentru diurna

Limita maxima deductibila aplicabila pentru diurna, acordata de companie in Romania sau in strainatate, reprezinta 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, făra a depasi limita a 3 salarii de baza corespunzătoare locului de munca ocupat. Valorile ce depasesc limita maxima mentionata anterior sunt considerate beneficii si trebuie incluse in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

Diurna in UE (cu anumite exceptii)
Interval Minimum Limita maxima deductibila
01.12.2012 – prezent EUR 35 EUR 87.50
Diurna in Romania
Interval Minimum Limita maxima deductibila
01.04.2023 – prezent RON 23 RON 57,5

Aspecte internationale – rezidenta

Persoanele fizice care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii sunt considerate persoane fizice rezidente in Romania:

 • Au domiciliul in Romania
 • Centrul intereselor vitale este in Romania
 • Sunt prezente in Romania pentru o perioada ce depaseste 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Toate celelalte persoane fizice sunt considerate a fi nerezidente. Rezidentii din UE fac obiectul reglementarilor Regulamentului CE 883/2004 privind securitatea sociala si de sanatate in cazul unor activitati transfrontaliere.

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

Cota de impozitare

19% este cota standard pentru TVA in Romania.

9% este cota redusa care se aplica pentru apa, industria alimentara si a bauturilor, tratamente medicale si proteze, cazare la hotel, servicii de restaurant si catering, furnizarea de locuinte sociale in anumite conditii, taxe de intrare la evenimente sportive, la castele, muzee și cinematografe.

5% este rata care se aplica pentru manuale scolare, ziare, reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi.

Informatii generale

Legislatie

Normele TVA se bazeaza pe principiile Directivei Consiliului 2006/112/CE privind Sistemul Comun al TVA. Directiva este implementata in legislatia romaneasca prin Legea 227/2015 si Normele Metodologice aferente.

Persoane impozabile

Orice persoana care desfasoara, in mod independent, activitati economice.

Operatiuni impozabile

 • Achizitia de bunuri si servicii in relatie cu o activitate economica desfasurata pe teritoriul Romaniei
 • Achizitia intracomunitara de bunuri/servicii care au locul livrarii in Romania
 • Importul de bunuri in Romania

Valoare impozabila

Valoarea totala a achizitiei, excluzand TVA, dar incluzand accizele si orice alte taxe. In unele cazuri, intre partile afiliate, valoarea impozabila este valoarea de piata.

Perioada fiscala

In general, perioada fiscala este luna calendaristica.

Pentru persoane impozabile care au avut in anul anterior cifra de afaceri sub 100.000 EUR si nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.

Declaratii

Declaratii periodice de TVA (lunar sau trimestrial, pana in ziua de 25 a lunii urmatoare) si declaratii privind achizitii si livrari locale (lunar, pana in ziua de 25 a lunii urmatoare).

Obligatia de plata TVA consta in diferenta dintre TVA colectata, datorata la livrarea de bunuri si prestarea de servicii si TVA deductibila pentru aceeasi perioada (lunar si trimestrial, pana pe 25 a lunii urmatoare).

TVA de recuperat (cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata) poate fi solicitata pentru rambursare sau reportata pana cand termenul de prescriptie expira (5 ani).

In plus, persoanele impozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare de bunuri sau servicii, cu locul livrarii conform regulii generale pentru servicii B2B, trebuie sa depuna declaratia privind achizitii si livrari intracomunitare efectuate lunar in functie de situatie. Declaratia contine codurile de identificare fiscala a partenerilor si totalul valorii tranzactiilor effectuate.

Depunerea electronica este disponibila.

Toate declaratiile mentionate mai sus trebuie sa fie intocmite pe baza informatiilor din Jurnalele de Vanzari si Cumparari.

Taxare inversa

Taxarea inversa se aplica pentru achizitiile intracomunitare, unde ambii parteneri sunt inregistrati in scopuri de TVA. Taxarea inversa se aplica, de asemenea, in anumite cazuri, intre doua persoane impozabile din Romania pentru:

 • Porumb si culturi industriale, incluzand oleaginoase si sfecla de zahar
 • Anumite deseuri si materiale reciclabile
 • Lemn si materiale similare
 • Emisii de gaz si certificate verzi
 • Energie electrica pentru comercianti
 • Terenuri si cladiri
 • Aur de investitii, in anumite conditii
 • Telefoane mobile
 • Circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare
 • Dispozitive portabile de prelucrare automata a datelor, cum ar fi laptopuri, tablete etc
 • Console pentru jocuri video.

TVA la incasare

Sistemul este optional pentru platitorii a caror cifra de afaceri in anul anterior a fost sub plafonul de RON 4.500.000 si pentru companiile nou-infiintate. Dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile de bunuri/servicii de la companii care aplica sistemul de TVA la incasare este amanat pana la efectuarea platii.

RO-factura

Incepand cu 1 ianuarie 2024, emiterea facturii electronice in relatie B2B a devenit obligatorie.

Inregistrarea in scopuri de TVA

Inregistrare normala

Inregistrarea in scopuri de TVA este obligatorie pentru persoanele impozabile care au locul activitatii in Romania si cifra de afaceri anuala mai mare de 88.500 EUR (300.000 RON). Inregistrarea voluntara in scopuri de TVA este, de asemenea, posibila si inainte de depasirea plafonului.

Nerezidentii stabiliti in Romania prin intermediul unui sediu fix si cei care nu au prezenta efectiva in Romania se pot inregistra chiar daca nu depasesc pragul de mai sus. Cu toate acestea, codul de TVA trebuie sa fie detinut inainte de inceperea activitatii economice.

O persoana impozabila straina care face livrari la distanta (pe baza de comenzi online) catre o persoana neimpozabila sau care nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA, daca valoarea totala a achizitiilor/livrarilor ajunge la 35.000 EUR (118.000 RON).

Inregistrare speciala

Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania si care nu sunt obligate sa se inregistreze, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • Achizitii de servicii de la persoane din afara Romaniei, avand locul livrarii in Romania
 • Prestarea de servicii cu locul prestarii in alta tara membra UE
 • Achizitii intracomunitare de bunuri din alt stat membru UE care au depasit pragul anual de 10.000 EUR.

Inregistrare grup fiscal

Companiile independente din punct de vedere juridic, dar care sunt strans legate financiar, economic si din punct de vedere organizational pot forma un grup fiscal, daca sunt in administratia aceluiasi birou fiscal si avand aceeasi perioada fiscala. Tranzactiile intre membrii grupului vor intra in continuare in sfera TVA.

Alte taxe

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Impozitul este optional. Pentru a opta pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor urmatoarele conditii trebuie indeplinite la 31 decembrie a anului anterior:

 • veniturile realizate în anul anterior nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro (se includ și veniturile realizate de alte entitati legate, definite potrivit legii);
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanta și/sau management (excepție consultanță fiscală), în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • are cel puțin un salariat;
 • are asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociați/acționari să aplice impozitul micro (un asociat/acționar trebuie să verifice să nu dețină direct/indirect mai mult de o persoană juridică care aplică micro);
 • a depus în termen situațiile financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii.

Perioada fiscala

Perioada fiscala este egala cu anul calendaristic.

Declaratii

Plata impozitului si depunerea declaratiilor se face trimestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarui trimestru pentru care s-a calculat impozitul.

Taxe de proprietate

Impozit pe cladiri

Pentru cladirile detinute de companii, Consiliul Local a stabilit urmatoarele cote de impozitare:

 • Intre 0.08% si 0.2% din valoarea impozabila a cladirii pentru cladiri rezidentiale
 • Intre 0.2% si 1.3% din valoarea impozabila a cladirii pentru cladiri nerezidentiale
 • 5% in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani

Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.

Impozitul pe cladiri se datoreaza pentru intregul an fiscal de persoana care detine cladirea la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Impozit pe teren

Orice persoana care are in proprietate un teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual. Consiliul Local stabileste o valoare fixa pe metru patrat, in functie de zona in care se afla terenul si de categoria acestuia.

Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale, pana pe 31 martie si 30 septembrie.

Impozitul pe teren se datoreaza pentru intregul an fiscal de persoana care detine terenul la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Impozit pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport in Romania este platit de orice persoana care detine un mijloc de transport.

Cota de impozitare variaza de la 8 RON la 290 RON in functie de capacitatea cilindrica a vehiculului, pentru fiecare 200 cm3 sau o fractie a acestora.

Taxa pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale, pana pe 31 martie si 30 septembrie.

Taxa pe mijloacele de transport se datoreaza pentru intregul an de catre persoana care detine mijlocul de transport la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Alte taxe

Impozitul special pe bunuri de mare valoare

Urmatoarele categorii de contribuabili datoarea impozitul special pe bunuri de mare valoare:

 • Persoanele fizice care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior dețin în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei. Aceștia vor datora impozit special aplicând procentul de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
 • Persoanele fizice/juridice ce dețin autoturisme înmatriculate în Romania și a căror valoare de achiziție depășește 375.000 lei. Impozitul special datorat reprezintă 0,3% din diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei și se datorează pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării autoturismului sau pentru fracția de timp până la împlinirea termenului de 5 ani.

Termene de plata impozitului și depunerea declarației fiscale.

 • 30 aprilie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului pentru proprietarii de clădiri rezidențiale;
 • 31 decembrie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului pentru proprietarii de autoturisme.

Accize

Urmatoarele produse sunt supuse accizelor: alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun prelucrat, produse energetice si electricitate.

Taxe vamale

Bunurile importate din tari non-UE sunt supuse taxelor vamale de import.

Stimulente pentru investitii

Persoanele care lucreaza ca specialisti IT sau in domeniul Cercetare-Dezvoltare pot beneficia de scutire de la impozitul pe venit, in anumite conditii special mentionate de legislatia din Romania.

Companiile care fac afaceri in Romania ar putea beneficia de urmatoarele stimulente:

 • Facilitati fiscale privind cheltuieli de cercetare-dezvoltare
  Companiile pot beneficia de un procent extra de 50% deducere din cheltuielile de cercetare-dezvoltare si pot aplica metoda amortizarii accelerate pentru aceste cheltuieli.
 • Scutirea de impozit a profitului reinvestit
  Facilitatea fiscala se refera la scutirea de impozit a profitului reinvestit in anumite tipuri de active.
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
 • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
 • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
 • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
 • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
 • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
 • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
 • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
apartmentcoguserscartmap-markermapcalendar-fullscreenleafcarwheelchairdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram