Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID AFACERI ÎN ROMÂNIA
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Optimizarea capitalurilor proprii | 5 aspecte esențiale pentru companii 

27 iunie 2024

Capitalurile proprii reprezintă o componentă esențială a stabilității financiare pentru orice companie. În contextul economic actual, optimizarea capitalurilor proprii devine o prioritate pentru antreprenori, în special datorită măsurilor de sprijin adoptate în perioada recentă, precum O.U.G. 153/2020. 

Ce sunt capitalurile proprii? 

Capitalurile proprii ale unei companii reflectă sumele de bani care revin acționarilor după valorificarea activelor și achitarea datoriilor societății. Ele sunt cunoscute și sub denumirea de activ net contabil și sunt esențiale pentru determinarea sănătății financiare a unei companii. 

Situația capitalurilor proprii este reflectată în bilanțul contabil anual al companiei. Dacă valoarea activelor este mai mare decât datoriile, capitalul propriu este pozitiv; în caz contrar, este negativ. 

Componenta capitalurilor proprii

 În cadrul unui webinar recent Accace România, am prezentat în detaliu fiecare componentă a capitalurilor proprii. Le reluăm aici:

 1. Capitalul social al unei societăți reprezintă valoarea tuturor aporturilor în numerar și în natură ale asociaților sau acționarilor. Acesta este divizat în acțiuni pentru societățile pe acțiuni (SA) și în părți sociale pentru societățile cu răspundere limitată (SRL). 
 2. Primele de capital sunt generate prin operațiuni de creștere a capitalului, cum ar fi noi aporturi, emisiuni de acțiuni sau fuziuni. 
 3. Rezervele din reevaluare reprezintă plusul de valoare creat la reevaluarea mijloacelor fixe. Acestea pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pot fi transformate în rezerve. 
 4. Rezervele sunt constituite prin acumularea profitului din exercițiile anterioare și includ: rezerve legale (minim 5% din profitul brut anual până când acestea ajung la minim 20% din capitalul social), rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. 
 5. Profitul sau pierderea reportată: această componentă reflectă profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită din exercițiile financiare anterioare. Este un indicator important al stabilității financiare pe termen lung a unei societăți. 
 6. Profitul sau pierderea exercițiului financiar reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile dintr-un exercițiu financiar. Această componentă este esențială pentru a înțelege performanța financiară pe termen scurt a societății. 

De ce este importantă monitorizarea nivelului capitalurilor proprii? 

Un nivel scăzut al acestora poate duce la dificultăți în continuarea activității economice, la probleme în obținerea finanțării și la un risc crescut de faliment

Un nivel adecvat al capitalurilor proprii asigură stabilitate și atractivitate pentru potențialii investitori și creditori. Companiile cu capitaluri proprii pozitive beneficiază de o serie de avantaje: 

 • Finanțare bancară mai ușor accesibilă. 
 • Eligibilitate pentru finanțare din fonduri europene. 
 • Facilități fiscale conform OUG 153/2020. 

Activul net contabil negativ: indicator cheie în estimarea valorii unei companii

În practică întâlnim pe lângă denumirea de Capitaluri proprii  si pe aceea de Activ net contabil (ANC), acesta fiind un indicator cheie utilizat în analiza financiară pentru a estima valoarea unei companii. Formula de calcul pentru ANC este:

Activ net contabil (ANC) = Active – Datorii = Capitaluri proprii 

Conform Legii societăților comerciale, managementul companiei are obligația de a convoca adunarea generală extraordinară dacă activul net contabil al societății scade sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale. Aceasta măsură este necesară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată sau dacă sunt necesare alte măsuri pentru redresare. 

Modalități de majorare a capitalurilor proprii 

Există mai multe strategii prin care companiile pot majora capitalurile proprii: 

 1. Majorarea capitalului social: Aceasta se poate realiza prin noi aporturi de numerar, aporturi în natură, conversia datoriilor în acțiuni sau încorporarea rezervelor și a primelor de capital. 
 2. Constituirea de rezerve: În perioadele de profit, companiile pot constitui rezerve din profitul net pentru a acoperi eventualele pierderi viitoare. 
 3. Reducerea dividendelor repartizate acționarilor: Pe termen scurt, rezultatul reportat poate rămâne la dispoziția companiei pentru a consolida capitalurile proprii. 
 4. Reevaluarea activelor: Reevaluarea periodică a mijloacelor fixe poate crește valoarea acestora, actualizată prin constituirea de rezerve din reevaluare. 

Facilități fiscale pentru optimizarea capitalurilor proprii 

O.U.G. 153/2020 oferă facilități fiscale pentru companiile care își mențin sau își cresc capitalurile proprii de la un an la altul. Reducerile de impozit pot ajunge până la 15% în funcție de creșterea capitalului propriu și respectarea anumitor condiții specifice. 

Suport profesionist oferit în optimizarea capitalurilor proprii

Optimizarea capitalurilor proprii este esențială pentru asigurarea unei baze financiare solide și pentru accesarea unor facilități fiscale semnificative. Prin adoptarea unor strategii eficiente și beneficiind de facilitățile fiscale disponibile, companiile pot asigura o bază solidă pentru creștere și dezvoltare. 

Pentru mai multe detalii despre cum te putem ajuta să optimizezi capitalurile proprii ale companiei tale, contactează echipa Accace România. 

GHID AFACERI ÎN ROMÂNIA
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram