Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Angajat in Europa: Aspecte privind Codul Muncii | Infografic

7 iunie 2023
Articolul este disponibil și în limba
englezăslovacămaghiară

O legislație flexibilă a muncii este esențială pentru crearea de noi afaceri, dezvoltarea firmelor deja existente și crearea de noi oportunități în carieră. Țările europene au cadre distincte ale dreptului muncii, fiind în același timp competitive pentru investitori. Accace România, una dintre principalele companii de consultanță de afaceri și externalizare servicii din Europa Centrală și de Est, prezintă diferențele și particularitățile dreptului muncii în țări precum: România, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Marea Britanie.


Durata contractelor de muncă pe perioadă determinată

Legislațiile locale definesc două tipuri principale de contracte de muncă: pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată. Cele din urmă sunt supuse unei serii de condiții și limitări stabilite de lege.

Astfel, durata contractului pe perioadă determinată este de cinci ani în Ungaria, trei ani în Republica Cehă și România, doi ani și nouă luni în Polonia și doi ani în Slovacia. Contractul poate fi reînnoit de două ori în România, Republica Cehă, Polonia și Slovacia.

Durata contractului pe perioadă determinată

REPUBLICA CEHĂ
3 ani

%
UNGARIA 
5 ani

%
POLONIA
2 ani și 9 luni***

%
ROMÂNIA
3 ani

%
SLOVACIA
2 ani

%

Marea Britanie nu are o durată minimă sau maximă pentru contractele de muncă pe perioadă determinată.****

Posibilitatea de reînnoire a contractelor*

REPUBLICA CEHĂ
2 ori

%
UNGARIA
0/nespecificat**

%
POLONIA
2 ori

%
ROMÂNIA
2 ori****

%
SLOVACIA
2 ori

%
MAREA BRITANIE
0/nespecificat*****

%

* Un contract încheiat după perioadele maxime de prelungire va deveni automat un contract pe perioadă nedeterminată.
** HU – Durata unui contract de muncă pe perioadă determinată nu poate depăși cinci ani, inclusiv durata unui contract prelungit și a altui contract de muncă pe perioadă determinată încheiat în termen de șase luni de la încheierea contractului anterior de muncă pe perioadă determinată. Un contract de muncă pe perioadă determinată poate fi prelungit sau un alt contract de muncă pe perioadă determinată poate fi încheiat în termen de șase luni de la încheierea celui anterior, în temeiul intereselor legitime ale angajatorului.Pperioada de probă nu poate fi stipulată dacă contractul de muncă pe perioadă determinată este extins sau se încheie un alt contract de muncă pe perioadă determinată în termen de șase luni de la încheierea celui anterior și angajarea se face în aceeași poziție sau similară.
*** PL – 2 ani și 9 luni se referă la durata totală a contractelor ulterioare.
**** RO – Pot fi încheiate maximum trei contracte de muncă pe perioadă determinată succesive între aceleași părți. Contractele succesive sunt cele încheiate în termen de 3 luni de la încheierea contractului pe perioadă determinată și nu pot dura mai mult de 12 luni fiecare. Ca rezultat, durata maximă legală a contractelor de muncă pe perioadă determinată încheiate între aceleași părți poate fi de 60 de luni. Aceasta reprezintă suma duratei primului contract de 36 de luni plus 12 luni pentru fiecare dintre cele două contracte succesive.
***** UK – După 4 sau mai mulți ani într-un contract pe perioadă determinată, angajatul devine un angajat permanent, cu excepția cazului în care angajatorul are un motiv de afaceri valid să nu facă acest lucru.


Perioada de probă

Potrivit legislațiilor țărilor analizate, în timpul perioadei de probă, atât angajatorul, cât și salariatul pot solicita încetarea contractului de muncă fără nicio restricție.

Perioada de probă pentru pozițiile de execuție este de trei luni pentru cinci dintre țările analizate. În cazul pozițiilor de management, Republica Cehă, Slovacia și Marea Britanie impun șase luni, România, patru luni, iar Ungaria și Polonia, câte trei luni.

Perioada de probă pentru pozițiile de execuție

REPUBLICA CEHĂ*
3 luni

%
UNGARIA**
3 luni

%
POLONIA***
3 luni

%
ROMANIA****
3 luni

%
SLOVACIA
3 luni

%
MAREA BRITANIE*****
6 luni

%

Perioada de probă pentru pozițiile de management

REPUBLICA CEHĂ*
6 luni

%
UNGARIA**
3 luni

%
POLONIA***
3 luni

%
ROMÂNIA****
4 luni

%
SLOVACIA
6 luni

%
MAREA BRITANIE*****
6 luni

%

* CZ – Perioada de probă nu poate depăși jumătate din durata convenită a relației de muncă și trebuie agreată în scris cel târziu în ziua începerii lucrului. În timpul perioadei de probă, angajatorul nu poate rezilia contractul de muncă în primele 14 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă a angajatului (carantină).
** HU – Părțile pot stipula în contractul de muncă o perioadă de probă de până la 3 luni de la începerea relației de muncă. Dacă se stipulează o perioadă de probă mai scurtă, părțile pot prelungi perioada de probă doar o singură dată. Perioada de probă, chiar și dacă este prelungită, nu trebuie să depășească trei luni.
*** PL – În Polonia, pentru perioada de probă se încheie un contract special de muncă pe o perioadă care nu depășește 3 luni. Cu rezerva că se încheie pentru 1 lună – în cazul intenției de a încheia un contract de muncă pe o perioadă determinată de mai puțin de 6 luni și pentru 2 luni – în cazul intenției de a încheia un contract de muncă pe o perioadă determinată de cel puțin 6 luni și mai puțin de 12 luni. Părțile pot conveni prelungirea contractului pe durata concediului și a altor absențe justificate ale angajatului.
**** RO – Perioadele de probă pentru contractele pe termen scurt pot fi convenite separat, în funcție de durata contractului, așa cum este definită de lege. Există și excepții: perioada de probă este stabilită în funcție de categoria de angajat, tipul contractului de muncă etc. De exemplu, angajații cu dizabilități au cel puțin 45 de zile lucrătoare; contractele pe perioadă determinată au o perioadă de probă diferită în funcție de durată etc.
***** UK – Durata perioadei de probă este la discreția companiei, dar de obicei durează între 3 și 6 luni.


Timpul de lucru

Contractele standard*

REPUBLICA CEHĂ

Timpul de lucru: 40 ore/săptămână

Orele suplimentare de muncă: 150 ore/an**

UNGARIA

Timpul de lucru: 40 ore/săptămână

Orele suplimentare de muncă: 250 ore/an***

POLONIA

Timpul de lucru: 40 ore/săptămână

Orele suplimentare de muncă: 150 ore/an****

ROMÂNIA

Timpul de lucru: 40 ore/săptămână

Orele suplimentare de muncă: 8ore/săptămână*****

SLOVACIA

Timpul de lucru: 40 ore/săptămână

Orele suplimentare de muncă: 150 ore/an******

United Kingdom

Working time: 35-40 hours/week

Overtime: Uncapped (would be at company discretion)

* Condițiile exacte în care se pot efectua orele suolimentare, precum și perioadele exacte (pe săptămână, lună sau an) sunt specificate în detaliu în toate legislațiile locale.
** CZ – Orele suplimentare pot fi extinse până la 416 ore/an dacă sunt convenite cu angajatul.
*** HU – Orele suplimentare pot fi extinse până la 400 ore/an.
**** PL – Orele suplimentare pot fi extinse până la 416 ore/an.
***** RO – Regula este că timpul de lucru maxim legal nu poate depăși 48 ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare. Cu toate acestea, în anumite situații, timpul de lucru poate fi extins peste cele 48 ore/săptămână, cu condiția ca media orelor de lucru, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână; pentru anumite domenii de activitate, unități sau profesii prevăzute în contractul colectiv de muncă, pot fi negociate perioadele de referință care sunt mai lungi de 4 lungi dar care nu depășesc 6 luni.
****** SK – Orele suplimentare pot fi extinse până la 400 ore/an (necesită consimțământul angajatului).


Durata concediului

Perioada de concediu este proporțională cu perioada lucrată.

Durata concediului 

(zile ”lucrătoare”)

REPUBLICA CEHĂ: 20 zile*

UNGARIA: 20 zile

POLONIA: 20 – 26 zile**

ROMÂNIA: 20 zile

SLOVACIA: 20 zile****

MAREA BRITANIE: min. 20 zile plus 8 zile sărbători legale

Concediu suplimentar

(zile ”lucrătoare”)

REPUBLICA CEHĂ: approx.* 5 zile (condiții de angajare speciale)

UNGARIA: până la 7 zile, în funcție de numărul copiilor; până la 10 zile în funcție de vârstă

POLONIA: până la 9 zile (5 zile concediu medical, 2 zile îngrijire copil, 2 zile libere din cauza unor forțe majore)

ROMÂNIA: minimum*** 3 zile

SLOVACIA: Cotă de 365 de zile pentru angajații care au grijă permanentă de un copil

MAREA BRITANIE: la discreția companiei*****

* CZ – Angajații au dreptul la 4 săptămâni de concediu într-un an calendaristic. Legea stabilește dreptul la concediul suplimentar pentru anumite profesii solicitante (în funcție de durata săptămânală de lucru specificată).
** PL –  20 zile – dacă un angajat a fost angajat mai puțin de 10 ani sau 26 de zile dacă angajatul a fost angajat cel puțin 10 ani; 5 zile/an/îngrijire pentru un membru al familiei din motive medicale, 2 zile/an/îngrijire pentru un copil, 2 zile/an/forță majoră.
*** RO –  Legea stabilește dreptul la concediu suplimentar pentru anumite categorii de angajați (de exemplu, angajați care lucrează în condiții dificile/periculoase, angajați cu dizabilități, tineri cu vârsta sub 18 ani etc).
**** SK –  25 de zile lucrătoare pentru angajații care au 33 ani sau mai mult, sau angajații care au grijă permanentă de un copil.
***** UK –  Dacă au dreptul la concediu de maternitate, angajații beneficiază de concediu de până la 39 de săptămâni plătit de către guvernul Marii Britanii, respectiv de concediu medical de până la 28 de săptămâni.


Perioada de preaviz

Încetarea contractului de muncă fără preaviz este posibilă și definită de toate legislațiile locale. Cu toate acestea, atunci când se aplică perioada de preaviz, durata acestuia diferă întotdeauna în funcție de circumstanțele în care a fost inițiată rezilierea contractului.

REPUBLICA CEHĂ
60* zile (aprox.)

%
UNGARIA
30- 90** zile (aprox.)

%
POLONIA
14- 90*** zile (aprox.)

%
ROMÂNIA
20- 45**** zile lucrătoare

%
SLOVACIA
30- 90***** zile (aprox.)

%
MAREA BRITANIE
30- 90****** zile (aprox.)

%

* CZ – Perioada standard de preaviz este de 2 luni.
** HU – 30 zile standard. Atunci când contractul de muncă este reziliat de către angajator, perioada de preaviz de 30 zile va fi prelungită cu 5-60 zile, în funcție de perioada totală anterioară de angajare.
*** PL – Contractele încheiate pe perioadă determinată sau nedeterminată: 2 săptămâni  pentru rezilierea înainte de 6 luni de angajare, o lună pentru cel puțin 6 luni de activitate, 3 luni pentru perioade mai mari de 3 ani. Perioada de probă nu este inclusă în calcularea perioadei de preaviz.
– Perioada de probă: 3 zile lucrătoare daca perioada de probă nu depășește 2 săptămâni; 2 săptămâni dacă perioada de probă este de 3 luni.
**** RO – Max. 20 de zile pentru pozițiile de execuție, max. 45 de zile pentru o poziție de management.
***** SK – 1 lună pentru încheierea unui contract înainte de un an de angajare, 2 luni pentru celelalte perioade; în cazul rezilierii cauzate de dizolvarea angajatorului, reducerea numărului de posturi sau de starea de sănătate a angajatului,  perioada de preaviz este de 2 luni pentru cei care au fost angajați pîntre 1 – 5 ani, respectiv 3 luni pentru mai mult de 5 ani de angajare.
****** UK – la discreția companiei – în mod normal, 1 – 3 luni, în funcție de durata în care angajatul a fost în serviciu.

GHID GDPR
Afla mai multe
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram