Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Orele suplimentare și munca în zi de repaus | Infografic

5 iunie 2024

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede că timpul legat de lucru este de regulă 8 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămâna, de obicei de luni până vineri, cu două zile de repaus, de obicei sâmbătă și duminică. Totuși, pot exista și cazuri în care salariații trebuie să lucreze suplimentar, în zilele de sărbători legale sau în zilele de weekend.

Compensarea orele suplimentare de către angajator

Cu titlul preliminar, menționăm faptul că munca suplimentară se efectuează la solicitarea angajatorului și cu acordul salariatului încadrat cu normă întreagă. De asemenea, există și niște excepții clar reglementate de lege prin care anumite categorii de salariați nu pot presta muncă suplimentară.

Compensare cu timp liber

Reținem că regula este ca munca suplimentară să se compenseze prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

Compensare în bani

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în limita de timp prevăzută de Codul muncii din România (90 de zile calendaristice), în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Compensarea zilelor de sărbătoare legale lucrate

Potrivit dispozițiilor legale, regula este ca în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează.

De la această regulă sunt exceptate unitățile sanitare şi pentru cele de alimentație publică, în scopul asigurării asistenței sanitare și, respectiv, al aprovizionării populației cu produse alimentare, precum și locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Compensare cu timp liber

În conformitate cu dispozițiile Codului Muncii, regula generală este ca salariaților care lucrează în zilele de sărbătoare legală să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Compensare în bani

În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru..

Orele lucrate în zi de weekend

Există situații când este necesar ca salariații să lucreze și în weekend.

Repausul săptămânal

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică, angajatorul trebuie să acorde salariatului alte zile libere (un repaus săptămânal obligatoriu de 48 de ore consecutive), precum și un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. Este de reținut că legislația însă nu prevede o valoare obligatorie pentru sporul ce trebuie acordat și nici modalitatea de determinare a valorii sporului). Poate fi o suma fixă sau un procent din salariul de bază al angajatului. Sporul de weekend se plătește indiferent de situație

CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram