Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ce termene trebuie să respecte angajatorii pentru raportările în Revisal?

22 aprilie 2024
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Conform art. 34 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiecare angajator din România are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților în format electronic, cunoscut sub numele de Revisal.

Revisal-ul este reglementat, în momentul de față, prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, cea care a inlocuit vechile reguli stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 500/2011.

Care sunt termenele de raportare în Revisal ce trebuie respectate?

1. Informații de raportat cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă;

 • Datele de identificare ale angajatorului, respectiv ale salariatului;
 • Data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
 • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
 • tipul contractului individual de muncă;
 • durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 • durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
 • salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;
 • datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

2. Potrivit H.G. nr. 905/2017, modificările anumitor informații trebuie raportate până în ziua anterioară producerii efectelor (cu excepția celor rezultate în urma hotărârilor judecătorești, care se transmit în 20 de zile de la luarea la cunoștință).

Mai exact, este vorba despre:

 • Funcția/ocupația conform COR sau altor acte normative;
 • Tipul contractului individual de muncă;
 • Durata contractului individual de muncă;
 • Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
 • Data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;
 • Data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţ;
 • Data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

3. Informații ce se transmit la data producerii efectelor

 • Încetarea contractului individual de muncă;
 • Aici mai putem include și corectiile de erori la completarea Revisal, ce se fac la data la care angajatorul a luat cunoștință de respectivele erori.

4. Informații ce se raportează în maximum trei zile lucrătoare

 • Modificarea datelor de identificare ale angajatorilor și ale salariaților trebuie transmise, conform HG nr. 905/2017, în cel mult trei zile lucrătoare de la data apariției schimbării;
 • Absențele nemotivate – în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

5. Informații ce se raportează în maximum cinci zile lucrătoare

La transferul sau la preluarea prin transfer în cadrul sistemului public, raportarea în Revisal se face în cinci zile lucrătoare de la data efectivă a transferului sau a preluării prin transfer. În același timp, trebuie transmise datele de identificare ale angajatorului la care/de la care se face transferul.

6. Informatii ce se transmit în maximum 20 de zile lucrătoare de la data producerii schimbării

 • Salariului de bază lunar brut;
 • Indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

Prin excepție, raportarea se face în 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul ia cunoștință de modificarile produse ca urmare a unei hotărâri judecatoresti.

CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram