Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Principalele modificări fiscale ce vizează reforma fiscală | News Flash

30 octombrie 2023
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Vineri, 27 octombrie 2023, a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung vizând astfel reforma fiscală – ce conține atât modificări de natură fiscală, cât și alte măsuri care întăresc disciplina financiară.  În ceea ce privește intrarea în vigoare a măsurilor, o parte dintre acestea au aplicabilitate imediată, i.e. 1 noiembrie, altele vor intra în vigoare gradual, conform termenelor specifice de intrare în vigoare prevăzute, e.g. 14 noiembrie 2023, 1 ianuarie 2024, 1 iulie 2024 etc.

Prezentăm în cele ce urmează modificările fiscale în funcție de termenul de intrare în vigoare:

Modificări fiscale ce intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2023

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, tratamentul fiscal aplicabil angajaților din sectorul IT (activități de creare de programe pe calculator scutite de impozit până în prezent), construcții, agricol și agroalimentar este uniformizat astfel:

 • Scutire de impozit pe venit pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 Lei, inclusiv, la locul unde se află funcția de bază, partea ce depășind 10.000 Lei fiind impozabilă cu impozit pe venit.
 • Se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) în cuantum de 25%, redusă până la data de 31.12.2028, cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuții la fondul de pensii administrat privat – 3,75% și începând cu 1 ianuarie 2024, 4.75%. Angajații pot însă opta pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat astfel reduse.
 • Se datorează contribuția la asigurări sociale de sănătate – 10%.
 • Se datorează contribuția asiguratorie de muncă – 2.25%, sau cele pentru condiții speciale / deosebite de muncă.

Modificări fiscale ce intră în vigoare la 1 ianuarie 2024

Aceste modificări fiscale vizează o serie mai largă de zone fiscale, astfel cum vom detalia în cele ce urmează:

1. Impozitul pe profit

Impozit minim pentru contribuabilii cu o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane Euro

 • Se introduce un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru contribuabilii care au realizat o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro în anul fiscal anterior și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.
 • Calculul impozitului minim pe cifra de afaceri se va efectua astfel:

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au următoarea semnificație:

 • IMCA = impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.
 • VT = venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
 • Vs = venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând: veniturile neimpozabile reglementate, venituri aferente producției în curs, venituri din subvenții, despăgubiri.
 • I = valoarea achiziției/producției de active efectuată în trimestru/anul de calcul, începând cu anul fiscal 2024, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024; în cazul în care activele se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, valoarea luată în calcul pentru determinarea acestui indicator este cea înregistrată în evidența contabilă aferentă trimestrului/anului de calcul, după caz;
 • A = amortizarea contabilă a activelor achiziționate/produse înainte de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

Impozit suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine.

Se instituie un impozit suplimentar de 2% (până la 31 decembrie 2025), respectiv 1% începând cu 1 ianuarie 2026 pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, impozit suplimentar impozitului pe profit datorat.

 Impozit suplimentar pe cifra de afaceri pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro. Formula de calcul a Impozitului specific pe cifra de afaceri este: 0,5% x (VT – Vs – I – A).

 2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • În primul rând, menționăm că nu au fost modificate condițiile de eligibilitate pentru calificarea unei persoane juridice române ca plătitoare de impozit micro.
 • Cotele de impozitare sunt modificate astfel, în funcție de noi condiții introduse de lege:
  • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  • 3%, pentru microîntreprinderile care:
   • realizează venituri peste 60.000 euro; sau
   • desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
    • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
    • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
    • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
    • 6209 – Alte activități de servicii privind 7 tehnologia informației,
    • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
    • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,
    • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
    • 5590 – Alte servicii de cazare,
    • 5610 – Restaurante,
    • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
    • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
    • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
    • 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii,
    • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
    • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
    • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
    • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.
 • Sunt introduse reguli cu privire la modificarea cotei în cazul depășirii pragului cifrei de afaceri de 60.000 Euro sau desfășurării activităților reglementate menționate mai sus.

3. Impozit pe venit

 • Se clarifică faptul că reprezintă venit impozabil echivalentul în lei al tichetelor de masă în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare.
 • Sunt aduse modificări tipurilor de venituri ce intră în componența limitării pragului neimpozabil de 33% din salariul de bază:
  • Cu privire la contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, se menționează că nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare.
  • Cu privire la contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de vouchere de vacanță, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Modificări în sfera venitului anual impozabil pentru contribuabilii care desfășoară activități independente în sistem real: venitul net din orice sursă din care se deduce CAS și CASS.
 • Pentru veniturile din activități independente în sistem real, CAS și CASS sunt deductibile limitat în limita ponderii veniturilor din activități independente determinat în sistem real în total bază anuală de calcul.

4. Contribuții sociale

 • Se introduce obligația de plată a CASS pentru tichetele de masă și voucherele de vacanță.
 • Persoanele fizice care realizează veniturile din activități independente din una sau mai multe surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat (normă de venit) care nu poate fi mai mare decât nivelul a 60 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.
 • Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri anuale din salarii sau venituri din alte surse mai mari de 6 salarii minime brute.
 • Persoanele fizice care obțin venituri din investiții, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de proprietate intelectuală vor datora CASS la o bază anuală calculată astfel:
  • 6 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declarației, în cazul în care veniturile realizate sunt cuprinse între 6 și 12 salarii minime;
  • 12 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declarației, în cazul în care veniturile realizate sunt cuprinse între 12 și 24 de salarii minime;
  • 24 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declarației, în cazul în care veniturile realizate sunt cel puțin egale cu 24 de salarii minime.

5. TVA 

 • Este redefinită noțiunea de locuință care pot fi locuită ca atare, în scopul TVA.
 • Pentru următoarele produse, cota de TVA este majorată la 19%: bere fără alcool, alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților.
 • Următoarele operațiuni vor fi taxate cu o cotă de 9% (majorată de la 5%):
  • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale (i.e. cu o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA);
  • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separate destinate locuințelor/clădirilor administrației publice centrale sau locale cu excepția societăților comerciale;
  • livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții;
  • servicii ce constau în accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de TVA;
  • Servicii constând în accesul la evenimente sportive.
 • Următoarele operațiuni vor fi taxate cu o cotă de 19% (majorată de la 5%):
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;
  • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

6. Accize

 • Sunt introduse accize nearmonizate pentru următoarele categorii de produse: produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere; lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere; produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină; băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml; băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml.
 • Vă stăm la dispoziție pentru detalii cu privire la încadrarea tarifară precum și alte condiții prevăzute de lege.

7. Impozitul special pe bunuri de mare valoare 

 • Se introduce impozitul special pe bunurile de mare valoare pentru următoarele categorii de contribuabili:
  • Persoanele fizice care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior dețin în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei. Aceștia vor datora impozit special aplicând procentul de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
  • Persoanele fizice/juridice ce dețin autoturisme înmatriculate în Romania și a căror valoare de achiziție depășește 375.000 lei. Impozitul special datorat reprezintă 0,3% din diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei și se datorează pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării autoturismului sau pentru fracția de timp până la împlinirea termenului de 5 ani.
 • Termene de plata impozitului și depunerea declarației fiscale.
  • 30 aprilie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului pentru proprietarii de clădiri rezidențiale;
  • 31 decembrie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului pentru proprietarii de autoturisme.

8. Sistemul RO-factura generalizat

 • Facturarea electronică devine obligatorie în regim B2B după cum urmează:
 • Începând cu 1 ianuarie 2024, operatorii economici stabiliți în România, precum și cei nestabiliți în România dar înregistrați în scopuri TVA care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii cu locul livrării / prestării în România, au obligația emiterii de facturi electronice și transmiterii lor în sistemul național RO-factura, indiferent dacă destinatarul este sau nu înrolat în sistem. Sunt exceptate exporturile și livrările intracomunitare de bunuri.
 • Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare
 • Perioadă de grație: 1 ianuarie – 31 martie 2024, nu sunt sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura.
 • Contravenții pentru nerespectarea obligațiilor în domeniul e-factura:
  • 5000 lei – 10.000 lei pentru contribuabilii mari;
  • 2.500 lei – 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
  • 1000 lei – 2.500 lei pentru alte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Modificări fiscale – intrare în vigoare începând cu 1 iulie 2024

 • Începând cu 1 iulie 2024, numai facturile emise și transmise în sistemul național RO-factura de către persoanele impozabile stabilite în România în regim B2B pentru livrări și prestări de servicii impozabile în România vor fi considerate facturi în sensul art. 319 din Codul Fiscal, fără a fi necesară acceptanța acestora de către destinatari.
 • Veniturile constatate de autoritățile fiscale a căror sursă nu este identificată vor fi supuse unei cote de 70% aplicată la o bază ajustată.

Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare – intrare în vigoare 14 noiembrie 2023

 • Legea 296/2023 aduce modificări Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăti în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Modificările vizează operațiunile de încasări și plăți în numerar, după cum urmează.
 • Se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:
  • Încasări de la persoane juridice, PFA și alte entități similare, în limita unui plafon zilnic de RON 1.000,00 de la o persoană;
  • Încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la persoane juridice, PFA și alte entități similare, în limita unui plafon zilnic de RON 2.000,00 de la o persoană;
  • Plăți către persoanele juridice, PFA și alte entități similare, în limita unui plafon zilnic de RON 1.000,00 / persoană, dar nu mai mult de un plafon total de RON 2.000,00/zi;
  • Plăți către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de RON 2.000,00;
  • Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de RON 1.000,00 stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
  • Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la finalul fiecărei zile, plafonul de RON 50.000,00. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de 2 (două) zile lucrătoare;
  • Prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 (trei) zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.
 • Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amendă într-un cuantum echivalent cu 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de RON 500,00.
 • Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de RON 1.000,00 și, respectiv, de RON 2.000,00, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de RON 1.000,00, respectiv de RON 2.000,00.
 • Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de RON 1.000,00 și, respectiv, de RON 2.000,00, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 70/2015 pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de RON 1.000,00, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de RON 2.000,00, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: RON 1.000,00/RON 2.000,00 în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar
 • Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice, PFA și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de RON 5.000,00 către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și RON 2.500,00, începând cu data de 1 ianuarie 2025.
 • Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice, PFA și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

Actualizări | 10 noiembrie

În Monitorul Oficial nr. 1026 din data de 10.11.2023, a fost publicată OUG nr. 98/2023 ce aduce modificări asupra Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – cu privire la măsurile pentru întărirea disciplinei financiare instituite recent. Conținutul acestor modificări sunt prezentate în acest News Flash.

Actualizări | 19 decembrie

În Monitorul Oficial nr. 1139/2023 a fost publicată OUG 115/2023 privind măsurile fiscal bugetare pe anul 2024 ce aduce modificări semnificative măsurilor fiscale introduse prin Legea nr. 296/2023, pe care le sumarizăm în acest News Flash.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
 • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
 • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
 • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
 • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
 • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
 • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
 • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram