Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ce trebuie sa contina dosarul privind indemnizatia de crestere a copilului?

14 mai 2019
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Atat indemnizatia pentru cresterea copiilor, cat si alocatia de stat se acorda numai la cererea scrisa a persoanei indreptatite si pot fi solicitate printr-o singura cerere, modalitatea de depunere a actelor fiind, astfel, simplificata, prin Ordonanta de Urgenta nr.111/2010 privind indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce acte sunt necesare pentru intocmirea dosarului privind indemnizatia de crestere a copilului?

 1. Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie (semnata si completata de ambii parinti);
 2. Actul de identitate al solicitantului (copie si original);
 3. Actul de identitate al celuilalt parinte (copie si original);
 4. Certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinere (copii si originale);
 5. Certificatul de casatorie, in cazul parintilor casatoriti (copie si original);
 6. Alte acte , dupa caz: actele care sa ateste divortul, actele de incredintare a minorului, certificatul de deces, hotararea de plasament, actele de adoptie (copie si original);
 7. Pentru plata prin cont bancar: dovada eliberata de banca care sa contina, obligatoriu, numele si prenumele titularului de cont (contul trebuie sa fie pe numele persoanei indreptatite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul IBAN;
 8. Dosar cu sina;
 9. In cazul veniturilor salariale:
 • Adeverinta (Anexa 2) completata corect de angajator

Daca pe perioada celor 12 luni anterioare nasterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masa, precum si de alte bonusuri oferite de catre angajator (pentru care nu se platesc asigurari sociale), va anexa la dosar si o adeverinta privind cuantumul acestora.

 • Dovada suspendarii activitatii/incetarii activitatii, dupa caz (decizie, ordin, dispozitie, act aditional) – copie si original
 • Adeverinta cu stagiul de cotizare de la Casa de Pensii (in cazul in care angajatorul nu are sediul social in Bucuresti)
 1. In cazul veniturilor realizate din activitati independente (drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, conventii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor, venituri obtinute ca Persoana Fizica Autorizata/Persoana Fizica Independenta):
 • Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior (anii fiscali anteriori) celui in care s-a nascut copilul, corespunzator perioadei prevazute de Ordonanta de Urgenta, eliberata de organele fiscale
 • Dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului/declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri pentru care legea nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central, pentru veniturile realizate in anul nasterii copilului
 • Dovada intreruperii activitatii (adeverinta eliberata de barou/de administratia financiara/rezolutia de la Camera de Comert, act aditional, act eliberat de catre institutia competenta), dupa caz;
 • Adeverinta care sa cuprinda perioada in care au fost realizate veniturile si tabel explicit cu: venitul brut pe fiecare luna, contributiile sociale retinute, impozitul retinut – se mentioneaza atat procentul retinut, cat si valoarea acestuia, venitul net pe fiecare luna – pentru anul nasterii copilului, pentru veniturile obtinute din drepturi de autor;
 • Contractul pe drepturi de autor, dupa caz (copie si original)
 • Declaratia pe propria raspundere ca in anul urmator va prezenta APISMB, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberata de administratia financiara, dupa caz
 • Adeverinta cu perioada concediului de maternitate si sumele primite pe fiecare luna
 1. In cazul persoanelor care in ultimul an, anterior nasterii copilului, au urmat cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar/universitar/postuniversitar, pentru intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil trebuie sa ataseze, pe langa actele prevazute la punctele 1-7, si o adeverinta eliberata de institutia de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, care sa ateste frecventarea cursurilor de zi fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia;
 2. Declaratia solicitantului privind protectia datelor cu caracter personal conform regulamentului UE.

Alte acte obligatorii pentru intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil

 • Declaratia celuilalt parinte conform careia nu beneficiaza de concediul de maternitate;
 • Adeverinta cu perioada concediului de maternitate sau adeverinta in care sa se precizeze ca mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2010;
 • Declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane, unui organism privat autorizat sau serviciu public;
 • Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap.

Care este termenul de depunere a dosarului?

Dosarul trebuie depus cu 30 de zile inainte de intrarea in concediu pentru cresterea copilului (suspendarea activitatii) sau in cel mult 60 de zile lucratoare de la incetarea concediului de maternitate sau de la data nasterii copilului, dupa caz.

Unde trebuie depus dosarul?

Dosarul pentru indemnizatia de crestere copil se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a sectorului de care apartine parintele.

De asemenea, lista documentelor necesare pentru dosar poate suferi modificari, in functie de cerintele interne a fiecarui sector.

Beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului este obligat sa comunice, in scris, reluarea activitatii si orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram