Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Tot ce trebuie să știți despre întoarcerea mamelor la locul de muncă | Comunicat de presa

21 martie 2013

Viitoarele mame au numeroase privilegii la serviciu pe timpul sarcinii. După această perioadă, mamele care se întorc la muncă sunt resurse valoroase într-o companie, deoarece sunt loiale și interesate de creșterea performanței profesionale. În plus, sunt rezistente la stres, au abilități multi-tasking și o bună organizare. Consutanții Accace, unul dintre liderii din Europa Centrală și de Est în zona serviciilor de outsourcing și consultanță, spun că angajatorii trebuie să le respecte drepturile speciale, căci legislația în vigoare este favorabilă acestei categorii de personal.

Din punct de vedere legal, protecția maternității înseamnă protecția sănătății și a securității salariatelor gravide sau mame la locul de muncă, așa cum o definește ordonanța 96/2003. Pentru a beneficia de această protecție, angajata are obligația de a anunța angajatorul asupra stării sale de graviditate, printr-o declarație scrisă de mână și să dovedească acest lucru prin adeverința eliberată de medicul specialist.

La rândul lui, angajatorul trebuie să semneze de luare la cunoștință, prin înregistrarea declarației. De asemenea, acesta nu are voie să comunice faptul celorlalți angajați fără acordul scris al angajatei.

„În cazul în care angajata însărcinată nu îndeplinește această obligație, angajatorul nu îi poate respecta drepturile speciale pe această perioadă”, explică Ana-Maria Vicol, Payroll Accountant în cadrul Accace.

Program redus și dispensă pentru analize

La solicitarea salariatei însărcinate, precum și după evaluarea locului de muncă de către medicul de medicina muncii, se poate acorda un program de lucru redus cu o pătrime din durata normală, și cu menținerea drepturilor salariale.

De asemenea, salariata are dreptul la o dispensă lunară de maximum 16 ore libere plătite pentru a efectua controale medicale de rutină. Angajata este obligată să aducă adeverință de la medicul specialist, pentru a dovedi efectuarea controlului.

În timpul sarcinii, salariata nu poate să primească program de noapte, ore suplimentare, nu poate fi detașată și nici trimisă în deplasare. Angajatorul este obligat să ofere un loc de muncă mai bun, cu păstrarea aceluiași nivel salarial, în cazul în care activitatea se desfășoară în condiții necorespunzătoare ce pot afecta sarcina salariatei.

De asemenea, angajatorului îi este interzis să concedieze o salariată însărcinată, lăuză sau care se află în concediu pentru îngrijirea și creșterea copilului sau în perioada acordării stimulentului de inserție.

Pauze pentru alăptat

În cazul mamelor care se reîntorc la serviciu și încă alăptează, angajatorul este obligat să ofere pauze de alăptat, maximum două ore din timpul total de lucru sau să-i amenajeze un loc special de alaptat la serviciu. „Cum în practică aceste variante nu se aplică, în general mamele solicită reducerea timpului de lucru corespunzător pentru alăptarea copilului. Acest program redus nu va afecta drepturile salariale”, explică Ana-Maria Vicol.

Concediul de risc maternal

Legislația medicală are un sector dedicat exclusiv drepturilor femeilor însărcinate la locul de muncă, exemplu fiind legea nr. 25/2004, privind protecția maternității la locul de muncă.

Printre drepturile prevăzute de această lege se numără concediul de risc maternal și condițiile în care acesta poate fi acordat. De asemenea, ordonanța 158/2005 prevede acordarea concediilor medicale pe perioada sarcinii, respectiv concediul prenatal și cel postnatal, cu precizarea că cele 126 de zile se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului post natal să fie de 42 de zile.
Indemnizația pentru concediul de risc maternal reprezintă 75% din media veniturilor aferente ultimelor 6 luni, iar cea pentru sarcină și lăuzie reprezintă 85% din aceeași medie de calcul.

„Un aspect benefic în plata acestei indemnizații este faptul că salariatei nu i se reține decât contribuția de asigurări sociale calculată la minimul prevăzut de lege, ceea ce avantajează venitul net plătit angajatei”, spune consultantul Accace.

Calculul și plata aferente acestor indemnizații se fac lunar de către angajator la data lichidării drepturilor salariale pentru luna în care se acordă concediul medical.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram