Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Regulamentul Intern – un instrument obligatoriu pentru angajatori

3 octombrie 2016

Conform legislatiei muncii, Regulamentul Intern este actul juridic elaborat de catre angajator, prin care se stabilesc regulile de functionare a societatii din punctul de vedere al aspectelor profesionale si disciplinare.

Intocmirea Regulamentului Intern este obligatorie pentru toti angajatorii

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii cu modificarile si actualizarile ulterioare, un angajator nou este obligat sa intocmeasca Regulamentul Intern in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice, respectiv de la data inregistrarii societatii la Oficiul National al Registrului Comertului.

Desi nu exista o sanctiune mentionata in mod expres pentru cazul in care un angajator nu intocmeste Regulamentul Intern, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca pot cere, totusi, intocmirea acestuia. In cazul neconformarii cu masura dispusa, angajatorul poate fi sanctionat cu amenda contraventionala.

Regulamentul Intern este actul unilateral al angajatorului de reglementare a relatiilor de munca in cadrul societatii

Regulamentul Intern este un act unilateral al angajatorului, nefiind necesar acordul salariatilor pentru valabilitate. Angajatii pot fi consultati cu privire la prevederile Regulamentului Intern, prin intermediului reprezentantului salariatilor sau a sindicatului, dupa caz, daca acesta este constituit la nivelul societatii.

Regulamentul Intern trebuie sa contina o serie de prevederi minime obligatorii

In general, Regulamentul Intern poate contine orice fel de reguli sau proceduri pe care angajatorul le doreste aplicabile in cadrul societatii, sub rezerva ca acestea sa nu contravina normelor legale stabilite de legislatia muncii.

Codul Muncii stabileste categoriile de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern:

 • Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul societatiii;
 • Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
 • Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
 • Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
 • Reguli concrete privind disciplina muncii in cadrul societatii;
 • Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
 • Reguli referitoare la procedura disciplinara;
 • Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
 • Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Regulamentul Intern se comunica salariatilor de catre Angajator

Pentru a se putea prevala de Regulamentul Intern, angajatorul trebuie sa faca dovada faptului ca salariatii cunosteau regulile interne stabilite prin acesta. Informarea salariatilor in legatura cu prevederile Regulamentului Intern trebuie realizata la fiecare modificare a acestuia.

Modul de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul Regulamentului Intern se stabileste prin continutul Regulamentului Intern, metoda cea mai sigura de a dovedi ca salariatii cunosteau continutul documentului fiind semnarea de luare la cunostinta a Regulamentului de catre salariati si/sau afisarea intr-un loc vizibil de la sediul angajatorului.

Regulamentul Intern nu poate contine mai multe sanctiuni disciplinare decat cele prevazute de Codul Muncii

Prin Regulamentul Intern, angajatorul poate stabili faptele care reprezinta abateri disciplinare, sanctiunile care se aplica pentru astfel de fapte sau la cate repetari ale unor abateri de la regulile interne se pot dispune sanctiuni mai grave.

Angajatorul nu poate stabili alte tipuri de sanctiuni pentru salariati decat cele prevazute de lege, in mod limitativ, respectiv:

 • Avertismentul scris;
 • Retrogradarea cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • Reducerea salariului de baza sau a indemnizatiei de conducere;
 • Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Regulamentul Intern nu poate deroga de la prevederile legii contractul individual de munca sau contractele colective de munca (daca acestea exista) in defavoarea salariatilor

Regulamentul Intern poate prevedea regulile si normele de conduita sau de organizare pe care angajatorul le considera necesare pentru desfasurarea activitatii in cadrul societatii sau drepturi si obligatii pentru salariati, cu conditia ca acestea sa nu incalce prevederile legale, ale contractului individual de munca sau ale contractelor colective de munca sau sa nu prevada pentru salariati drepturi inferioare celor stabilite prin respectivele prevederi legale sau contractuale.

Daca Regulamentul contine prevederi care lezeaza drepturile salariatilor, acestia au posibilitatea de a sesiza angajatorul cu privire la incalcarea lor si, totodata, pot sesiza instantele de judecata pentru inlaturarea si/sau recuperarea prejudiciilor care le-au fost cauzate prin acea incalcare.

Regulamentul Intern are rolul unui instrument prin care angajatorul, in mod unilateral, poate sa impuna reguli de conduita pentru salariati si de organizare a muncii care sa corespunda exigentelor sale si sa ii permita reglementarea anumitor aspecte de munca in relatia cu salariatiiin limitele si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul relatiilor de munca.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram