Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Reglementarea activității prestatorului casnic | News Flash

23 ianuarie 2024

La data de 01 ianuarie 2024, a intrat în vigoare Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.

Legea nr. 111/2022: Un nou cadru pentru prestatorii casnici

Această lege reglementează modul în care persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Astfel, între prestator și beneficiar se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice.

Prestatorul casnic este acea persoană fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice, în condițiile prezentei legi.

Beneficiarul casnic este acea persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfășoară activități casnice.

Activitate casnică presupune acea  activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic. Activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial și nu se efectuează în beneficiul unor terți. Aceasta se poate desfășura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfășurării acesteia, stabilit de comun acord cu beneficiarul, și include: servicii de curățenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Tichetele de activități casnice: Inovația în remunerarea muncii casnice

Prin tichet de activități casnice se înțelege acel bon valoric destinat remunerării activităților casnice desfășurate de către prestatorul casnic. Valoarea nominală a tichetului de activități casnice este de 15 lei și poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziția altor bunuri și servicii și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

Totodată, legea stabilește drepturile și obligațiile părților, modalitățile prin care beneficiarii casnici vor putea achiziționa tichetele, respectiv fie de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, de la poștă sau prin intermediul unei platforme electronice.

De asemenea, tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

Aspectele sociale și fiscale: Avantajele legii pentru prestatorii casnici, respectiv pentru angajatori

Prestatorii casnici beneficiază de următoarele avantaje, după cum urmează:

  • persoanele care obțin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu realizează venituri, pe cale de consecință, aceștia pot beneficia de indemnizația de șomaj;
  • în situația în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândește calitatea de asigurat, fără plata contribuției, și are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puțin 85 de tichete de activități casnice. Menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activități casnice, lunar.
  • prestatorii casnici datorează doar impozit pe venit (10%) și contribuția la pensie (25%), ambele cote aplicate la jumătate din valoarea tichetului de activități casnice. Impozitele și contribuțiile datorate de către prestatorii casnici vor fi reținute la momentul preschimbării tichetelor în bani, iar obligațiile fiscale se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în numele prestatorilor casnici.

Beneficiarii casnici care au achiziționat și utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puțin 600 de tichete de activități casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 75 de tichete de activități casnice.

Nu în ultimul rând, este important de menționat și faptul că, potrivit acestei legi, angajatorii pot acorda salariaților proprii, sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activități casnice, suportând valoarea nominală a acestora.

Tichetele de activități casnice achiziționate de angajatori se emit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu precizarea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de activități casnice, în calitate de beneficiar casnic.

Angajații care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit, însă nu datorează contribuții sociale obligatorii pentru sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activități casnice primite. De asemenea, angajatorii nu datorează contribuția asigurătoare pentru muncă.

Angajatorii care achiziționează și acordă într-un an calendaristic un număr de cel puțin 600 de tichete de activități casnice pentru același angajat pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete de activități casnice înmulțit cu numărul angajaților pentru care au achiziționat și acordat cel puțin 600 de tichete de activități casnice în anul anterior.

Suportul specialiștilor Accace România în implementarea Legii nr. 111/2022

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2022, echipa Accace România este pregătită să ofere asistență profesională și detaliată în aplicarea acestei legislații. Cu experiență în domeniul legislației muncii și fiscalității, specialiștii noștri sunt disponibili pentru a furniza consultanță precisă și practică. Aceasta include clarificări legate de tichetele de activități casnice, abordarea chestiunilor fiscale și asigurarea respectării noilor reglementări. Pentru orice întrebări sau necesități de consultanță legate de noua lege, echipa Accace România este gata să vă asiste. Nu ezitați să ne contactați pentru a beneficia de suportul nostru în adaptarea la aceste schimbări legislative.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
  • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
  • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
  • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
  • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
  • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
  • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
  • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram