Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Masuri de sprijin in contextul pandemic: zile libere platite pentru parinti

19 octombrie 2021

In contextul crizei pandemice, Guvernul Romaniei a venit in sprijinul parintilor ai caror copii au ramas acasa pe perioada inchiderii creselor, gradinitelor, scolilor etc.

Astfel, se acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani, inclusiv, precum si pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant.

Pentru ca ne dorim sa te tinem in stransa legatura cu noutatile legislative pe masura ce astea sunt publicate, te invitam sa te abonezi la newsletter-ul nostru.

Conform OUG 110/2021, se reia plata indemnizatiei sub forma de somaj tehnic pentru parintii ai caror copii au revenit la scoala online.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 110/2021

In Monitorul Oficial nr. 945/4 octombrie 2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin acest act normativ se reglementeaza acordarea zilelor libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani, inclusiv, precum si pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant.

Parintii care indeplinesc conditiile impuse de lege au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant.

Conform OUG 147/2020, in cazul in care activitatile didactice vor fi limitate sau suspendate din cauza COVID-19, parintii salariati vor avea dreptul la zile libere platite pentru supravegherea copiilor.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 147/2020

In Monitorul Oficial din 28 august 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

Conditii pentru parinti

Aceste prevederi se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) Au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;

b) Celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Prin parinte se intelege:

a) Parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) Adoptatorul;

c) Persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;

d) Persoana care are copilul in plasament sau sub tutela;

e) Persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

Prevederile prezentei Ordonante de Urgenta nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) Este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) Se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

d) Are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de obtinere a zilelor libere platite

Parintele va trebui sa depuna o cerere la angajatorul acestuia, care va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor precum si, daca este cazul, de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani.

Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei Ordonante de Urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6).

Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor acestei Ordonante de urgenta.

Indemnizatia aferenta zilelor libere 

Indemnizatia se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din salarii si asimilate acestora.

Impozitul si contributiile de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si contributia asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei se platesc de catre angajator in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sanctiuni pentru angajatori

Constituie contraventie neacordarea zilelor libere potrivit acestei ordonante si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca.

GHID GDPR
Afla mai multe
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram