Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Reglementari contabile: Obligativitatea transmiterii de rapoarte cu privire la impozitul de profit | News Flash

27 septembrie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

In data de 07.09.2022 a fost publicat Ordinul 2048/2022 privind completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Ordinul publicat in Monitorul Oficial 878 din 07.09.2022 transpune in legislatia nationala prevederile Directivei (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de catre anumite intreprinderi si sucursale de informatii privind impozitul pe profit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.

Entitatile si sucursalele care vor avea obligatia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul de profit cu aplicabilitate din 01.01.2023 sunt urmatoarele:

 • Societatile-mama finale, a caror cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale consolidate, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive. O societate-mama finala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate;
 • Entitatile autonome a caror cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situațiile lor financiare anuale individuale, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive. O entitate autonoma nu mai face obiectul obligatiilor de raportare atunci cand cifra de afaceri neta a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare;
 • Filialele mijlocii si mari care sunt controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidența prezentelor reglementari, atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare consolidate, au obligația sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exerciții financiare consecutive;
 • Sucursalele din Romania, infiintate de entitati care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mama finala sau entitatea autonoma, in ceea ce priveste cel mai recent dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.

Continutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit va include urmatoarele:

 • numele societatii-mama finale sau al entitatii autonome, exercițiul financiar in cauza, moneda utilizata pentru prezentarea raportului si, dupa caz, o lista a tuturor filialelor consolidate in situatiile financiare ale societatii-mama finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite in Uniune sau in jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;
 • scurta descriere a naturii activitatilor acestora;
 • numarul de salariati in echivalent norma intreaga;
 • veniturile, care reprezinta suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu exceptia dividendelor primite de la entitatile afiliate, a veniturilor din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobanzi de incasat si a altor venituri similare;
 • cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
 • cuantumul impozitului pe profit acumulat in cursul exercitiului financiar in cauza, care reprezinta cheltuielile curente cu impozitele recunoscute in ceea ce priveste profiturile sau pierderile impozabile din exercitiul financiar in cauza de catre entitati si sucursale, in jurisdictia fiscala relevanta;
 • cuantumul impozitului pe profit platit in numerar, care reprezinta cuantumul impozitului pe profit platit in cursul exercitiului financiar in cauza de catre entitati si sucursale in jurisdictia fiscala relevanta;
 • cuantumul castigurilor acumulate la sfarsitul exercitiului financiar in cauza.

Codul Fiscal suporta periodic modificari menite sa sustina mediul de afaceri din Romania, atat prin alinierea cu prevederile instituite la nivel international, cat si prin introducerea unor mecanisme fiscale care sa atraga dezvoltarea anumitor arii de activitate economica.

Pentru ca ne dorim sa te tinem in stransa legatura cu noutatile legislative pe masura ce astea sunt publicate, te invitam sa te abonezi la newsletter-ul nostru.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram