Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Clauza de neconcurenta in contractul de munca, beneficiu pentru angajatori

6 septembrie 2016

Codul Muncii ofera partilor posibilitatea de a include in contractul de munca clauze specifice, in afara clauzelor esentiale prevazute de art. 17 din Codul Muncii.

Sunt considerate clauze specifice urmatoarele:

  • Clauza cu privire la formarea profesionala;
  • Clauza de neconcurenta;
  • Clauza de mobilitate;
  • Clauza de confidentialitate.

Ce reprezinta clauza de neconcurenta?

Clauza de neconcurenta este o clauza facultativa, destinata protejarii angajatorului, legea lasand la latitudinea partilor inserarea acesteia in contractul de munca.

Clauza de neconcurenta este definita de Codul Muncii ca fiind acea prevedere prin care salariatul este obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului individual de munca, obligatia de neconcurenta face parte din obligatiile generale de fidelitate a angajatului fata de angajator prevazuta de art. 39 al. (2) lit. d) din Codul Muncii, obligatie care poate fi privita ca fiind indatorirea salariatului de a urmari in executarea muncii sale interesele legitime ale angajatorului. De aceea, clauza de neconcurenta vizeaza exclusiv perioada de dupa incetarea contractului.

Elementele obligatorii ale unei clauze de neconcurenta

Aceasta clauza trebuie prevazuta in mod expres in contract si, de asemenea, pentru a produce efecte, este necesar sa fie stipulate in mod imperativ in contract, urmatoarele:

  • Activitatile interzise fostului angajat, de la momentul incetarii contractului;
  • Cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara conform art. 21 (3) din Codul Muncii este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului;
  • Perioada pe care clauza isi produce efectele;
  • Tertii in favoarea careia se interzice prestarea muncii;
  • Localitatea/aria geografica unde salariatul nu isi poate presta activitatea.

Un aspect important este faptul ca indemnizatia de neconcurenta se poate negocia intre parti cu respectarea minimului prevazut de art. 21 (3) din Codul Muncii, acest venit nefiind de natura salariala.

Cat timp isi produce efectele clauza de neconcurenta?

Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pe o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca si nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii sale. Intr-un astfel de caz, legea da posibilitatea angajatului sau a inspectoratului teritorial de munca de a sesiza instanta de judecata pentru a diminua efectele clauzei.

In cazul in care salariatul nu respecta cu vinovatie clauza de neconcurenta, acesta poate fi actionat in instanta de catre fostul angajator si obligat la restituirea indemnizatiei.

De asemenea, in cazul in care prejudiciul va fi dovedit, salariatul poate plati daune-interese corespunzatoare prejudiciului produs fostului angajator.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram