Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ghid privind infiintarea societatilor in Romania 2024 | eBook

10 februarie 2024
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Pentru a infiinta o companie in Romania, trebuie mai intai sa alegi tipul formei de organizare, sa pregatesti dosarul si sa depui cererea la Registrul Comertului. Cele mai frecvente forme de organizare a activitatii comerciale utilizate in Romania sunt Societatea cu raspundere limitata impreuna cu Societatea pe actiuni si Sucursalele.

Descarca ghidul nostru privind infiintarea societatilor in format PDF 

FORMELE JURIDICE ALE SOCIETATILOR, CAPITALUL MINIM, CONTRIBUTII

Tipurile de forme de organizare a activitatii comerciale disponibile in Romania sunt rezumate mai jos cu informatiile lor specifice: capitalul social minim, raspunderea asociatilor/actionarilor, numarul minim de asociati/actionari.

Cele mai frecvente forme de organizare a activitatii comerciale utilizate in Romania sunt Societatea cu raspundere limitata impreuna cu Societatea pe actiuni si Sucursalele.

Societatea in nume colectiv | S.N.C.

 • Nu este necesar un capital minim.
 • O societate in nume colectiv trebuie sa aiba 2 sau mai multi asociati.
 • Asociatii au o raspundere nelimitata si solidara pentru contributiile sociale.

Societatea in comandita simpla | S.C.S.

 • Nu este necesar un capital minim.
 • Societatea in comandita simpla trebuie sa aiba cel putin un comanditar si cel putin un asociat general.
 • Comanditarii nu au autoritate de management si nu sunt responsabili de datoriile parteneriatului. Ei raspund in limita actiunilor subscrise.
 • Comanditatii au control asupra conducerii si au raspunderi solidare.

Societatea cu raspundere limitata | S.R.L.

 • Capitalul social se divide in parti sociale egale si, conform Legii nr. 31/1990, acesta nu poate fi mai mic de 1 RON.
 • O societate cu raspundere limitata din Romania poate avea intre 1 si 50 de asociati.
 • Asociatii raspund in limita contributiei la capitalul social.

Societatea pe actiuni | S.A.

 • Capitalul minim nu poate fi mai mic de echivalentul in lei a 25.000 EUR.
 • Societatea pe actiuni trebuie sa aiba 2 sau mai multi actionari.
 • Actionarii actioneaza in limita actiunilor subscrise.

Societatea in comandita pe actiuni | S.C.A.

 • Capitalul minim necesar nu poate fi mai mic de echivalentul in lei a 25.000 EUR.
 • Societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba minimum 2 actionari.
 • Comanditarii nu au autoritate de management si nu sunt responsabili de datoriile parteneriatului. Ei raspund in limita actiunilor subscrise.
 • Comanditatii au control asupra conducerii si au raspunderi solidare.

Sucursala

 • Nu exista cerinte privind capitalul social sau asociati/actionari pentru infiintarea unei sucursale in Romania.
 • Compania-mama raspunde pentru sucursala sa.

Persoana Fizica Autorizata

 • Nu este necesar un capital pentru inregistrarea ca Persoana Fizica Autorizata.
 • Persoana fizica autorizata este singura responsabila.

DOCUMENTATIA MINIMA

Societatile pot fi infiintate de persoane fizice sau juridice si trebuie inregistrate la Registrul Comertului Teritorial.

Anumite activitati au nevoie de autorizare prealabila (de exemplu, institutiile de credit, brokerii de asigurare, companiile producatoare, vanzarea armelor de foc si a munitiei, societati de pensii).

Anumite activitati trebuie autorizate dupa inregistrarea societatii (de exemplu, agentii de ocupare a fortei de munca, transport).

Principalul document necesar pentru constituirea unei societati este actul constitutiv. Acest document trebuie sa specifice urmatoarele:

 • forma, denumirea si sediul social al societatii
 • datele de identificare a asociatilor, iar la societatea in comandita simpla se vor indica si asociatii comanditati activitatile (principale) ale societatii (anumite activitati necesita autorizatii speciale)
 • valoarea capitalului dobandit, metoda si data disponibilitatii acestuia
 • reprezentarea societatii, metoda de semnare in numele societatii
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, numele, datele de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii, daca este aplicabil
 • durata societatii, daca este constituita pentru o perioada determinata
 • toate celelalte elemente relevante pentru forma de activitate data, conform cerintelor din legile in vigoare.

Tipurile de documente solicitate de Registrul Comertului pentru infiintarea societatii sunt:

 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii societatii
 • actul constitutiv pentru noua societate
 • extrase emise de Registrul Comertului unde sunt inregistrati asociatii – persoane juridice
 • actul de identitate al asociatilor persoane fizice
 • pasaportul sau actul de identitate al administratorului al societatii romanesti
 • documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (ex. contractul de inchiriere) si documentele proprietarului ce atesta dreptul de proprietate
 • formularul (formularele) tipizat de cerere.

La constituire, societatea se inregistreaza la autoritatile fiscale romane prin depunerea cererii de înregistrare la Registrului Comerţului. Cu toate acestea, in vederea optarii pentru regimul fiscal corespunzator, formalitati ulterioare cu autoritatile fiscale sunt necesare a fi realizate.

PROCEDURA SI DURATA INREGISTRARII

Procedura de constituire a unei societati romanesti consta, in principal, in:

 • rezervarea denumirii societatii
 • intocmirea documentelor relevante (in special actul constitutiv al societatii si declaratiile actionarilor si ale administratorilor)
 • completarea cererii de inregistrare la Registrul Comertului

Inregistrarea unei societati este obligatorie in Romania.

 • Procedura de constituire trebuie initiata prin cerere.
 • Cererea de inregistrare trebuie depusa la Oficiul Registrului Comertului competent.
 • Cererea de inregistrare a societatii poate fi depusa cu semnatura electronica calificata prin portalul Registrului Comertului sau la oricare dintre oficiile registrului comertuluiu.

Dupa depunerea dosarului complet la Registrul Comertului, cererea este, de obicei, solutionata in termen de o zi lucratoare de la înregistrarea cererii. Uneori, aprobarea dosarului poate fi amanata, deoarece sunt solicitate documente/informatii suplimentare de catre registratorul care solutioneaza cererea,

Acelasi termen se aplica si pentru aprobarea mentiunilor (de exemplu, actualizarea Actului constitutiv, revocarea administratorilor, numirea administratorilor, schimbarea sediului social).

O societate recent constituita trebuie sa se inregistreze si la autoritatile de asigurare sociala si autoritatile de munca (in cazul in care are angajati).

Pentru a lichida si dizolva o societate in mod voluntar la Registrul Comertului, procedura va dura mai mult decat inregistrarea societatii, respectiv pana la 3 luni.

Aceasta procedura consta in doua etape. In primul rand, hotararea Adunarii Generale a Asociatilor va fi publicata in Monitorul Oficial pentru a fi adusa la cunostinta publicului si, ulterior, partile interesate pot prezenta o opozitie fata de cererea de dizolvare.

ASOCIATII/ACTIONARII (CONDUCEREA SOCIETATII)

In ceea ce priveste actionarii/asociatii diferitelor forme ale societatilor din Romania:

 • Actionarii societatii in nume colectiv sau actionarii societatii pe actiuni raspund solidar pentru obligatiile sociale.
 • In cazul SRL, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50, iar asociatii sunt raspunzatori numai in limita capitalului subscris.

Societatea pe actiuni este condusa de unul sau mai multi administratori. Societatile pe actiuni, ale caror situatii financiare anuale sunt supuse obligatiilor legale de audit, sunt gestionate de cel putin trei administratori.

Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.

Ca regula generala, rolul administratorului este indeplinit de o persoana fizica. In forma sa actuala, Legea nr. 31/1990 stabileste ca o persoana juridica poate fi numita administrator, dar este necesar sa numeasca si o persoana fizica, in calitate de reprezentant.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA IMPOZITELOR

Cote de impozitare

Cota standard de impozit pe profit in Romania este de 16%, iar cota standard de TVA este de 19%.

Contribuabilii care îndeplinesc anumite condiții (e.g minimum un angajat, cifra de afaceri de maximum 500,000 euro, activitați de consultanță și management maxim 20% în total venituri etc.) se pot califica pentru impozit pe veniturile microîntreprinderii de 1% pe cifra de afaceri.

Contribuabilii romani care desfasoara activitati de natura jocurilor de noroc si a cluburilor sunt supusi unei cote speciale de 5% din veniturile obtinute din astfel de activitati sau 16% din profitul impozabil, in functie de care este mai mare.

Pe langa cota de TVA de 19%, se vor aplica urmatoarele rate reduse:

 • 9% pentru servicii de restaurant si catering, cazare in cadrul sectorului hotelier, serviciile de alimentare cu apa, alimente, cu excepția celor cu conținut de zahăr în anumite condiții, băuturi cu excepția băuturilor alcoolice, tratamente medicale, proteze, livrări de locuințe în anumite condiții etc.
 • 5% pentru pentru manuale, ziare, reviste, taxe de intrare la castele, muzee, evenimente sportive etc.

Cerinte pentru inregistrarea in scopuri de TVA

Inregistrarea in scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care isi desfasoara activitatea in Romania devine obligatorie atunci cand cifra de afaceri anuala depaseste 88.500 EUR (300.000 RON).

De asemenea, este posibila inregistrarea voluntara in scopuri de TVA inainte de depasirea pragului. Procedura de inregistrare in scopuri de TVA este complexa si sunt necesare mai multe tipuri de documente. Persoanele impozabile nerezidente fondate in Romania prin unitati fixe si nerezidentii care nu au o prezenta efectiva in Romania se pot inregistra fara respectarea pragului de mai sus. Cu toate acestea, trebuie obtinut un cod de TVA inainte de inceperea activitatii economice.

O persoana impozabila neinregistrata in scopuri normale de TVA in Romania si care nu trebuie sa se inregistreze este obligata sa se inregistreze ca persoana identificata (inregistrare speciala in scopuri de TVA) in urmatoarele situatii:

 • achizitioneaza servicii de la persoane fondate in afara Romaniei, care au locul de livrare in Romania
 • furnizeaza servicii cu locul de livrare in alt stat membru al UE
 • realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri dintr-un alt stat membru al UE care depasesc cumulativ pragul anual de 10.000 EUR (34.000 RON).

TAXE SI PENALITATI

Infiintarea societatii, mentiunile sau lichidarile sunt scutite de impozite, conform prevederilor ale Legii nr. 265/2022.

Se vor aplica sumele pentru publicarea documentelor (de exemplu, hotarari, acte constitutive) in Monitorul Oficial al Romaniei.

STIMULENTE PENTRU INVESTITII

Impozitarea speciala a microintreprinderilor

Impozitul pe microintreprinderi este optional pentru toate companiile care obtin venituri sub pragul de 500.000 EUR calculat la cursul BNR valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar si indeplinesc cumulativ alte cateva conditii.

Cota de impozit pe venitul microintreprinderilor este de 1%.

Scutirea de impozit pe venit pentru programatori

Conditii principale

O societate care desfasoara activitati creatoare de programe informatice in scop de comercializare poate beneficia de scutire de impozit pe venit (salariu) în limita a 10.000 lei brut pe lună, pentru angajatii sai care desfasoara astfel de activitati, in anumite conditii prevazute de lege. Scutirea de impozit se acorda numai societatilor romanesti care creeaza programe informatice pentru a realiza un produs final sau o componenta a produsului final in scopuri comerciale.Scutirea de impozit in industria IT se acorda si acelor angajati care nu au diploma de licenta, dar sunt inscrisi la o universitate (nu neaparat in domeniul IT), precum si celor care au absolvit programe de invatamant superior cu o durata scurta. Principala conditie este ca acesti angajati sa desfasoare una dintre activitatile prevazute in legislatia locala, altfel nu pot beneficia de scutirea de impozit.

ALTE ASPECTE

Deschiderea unui cont bancar

Este obligatoriu ca o societate romaneasca sa detina un cont bancar. Pentru deschiderea unui cont bancar, reprezentantii legali trebuie sa fie prezenti fizic.

In anii precedenti, bancile au acceptat si un imputernicit special cu legalizare prin notariat pentru o alta persoana, dar aceasta practica s-a schimbat si, de obicei, la deschidere, se solicita prezenta administratorului societatii.

Modificarile ulterioare ale statutului societatii

Toate modificarile privind informatiile statutare ale societatilor (schimbarea sediului social, mandatul administratorilor, schimbarea asociatilor sau a administratorilor etc.) trebuie sa fie inregistrate la Registrul Comertului in 15 zile de la data actului modificator.

Identificator Unic European (EUID)

Toate societatile romanesti primesc pe langa codul unic de inregistrare si numarul de identificare la Registrul Comertului si identificatorul unic european (EUID).

Prin sistemul de interconectare a institutiilor Registrului Comertului din Europa, documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in Registrul Comertului din fiecare tara sunt puse la dispozitia publicului. Va fi posibila obtinerea informatiilor despre identificarea si statutul unei societati din Uniunea Europeana si obtinerea de copii ale certificatelor documentelor electronice.

Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram