Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

9 martie 2016

Legea 193 din 6 noiembrie 2000  reglementeaza si sanctioneaza clauzele abuzive din contractele incheiate inre profesionisti si consumatori. Astfel orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie sa cuprinda clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.

Consumatorul este definit de lege ca orice  persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Profesionistul este orice persoana fizica sau juridica autorizata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia. 

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul poate fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. O clauza contractuala se considera ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei (oferim cu titlu de exemplu  contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv). 

Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege,  nu vor produce efecte asupra consumatorului. In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului.

Controlul respectarii dispozitiilor legii se face de reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor lor.

Potrivit dispozitiilor legii, profesionistii au obligatia de a prezenta organelor de control, in original, contractele incheiate cu consumatorii.

Organele de control abilitate vor constata si consemna faptele in procese-verbale, incheiate cu ocazia verificarilor facute.In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control  vor sesiza din oficiu tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, solicitand obligarea acestuia de a modifica contractele aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract va obliga  profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare, precum si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate. Daca instanta constata insa ca nu sunt clauze abuzive in contract, va anula procesul-verbal intocmit de catre Autoritate. Hotararea instantei se supune numai apelului.

Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi se pot adresa personal instantei, in conformitate cu prevederile Codului Civil si ale Codului de procedura civila.

Printre clauzele considerate ca fiind abuzive, mentionate in  Legea 193/ 2000, se numara cele care:

 • dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv;
 • obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
 • obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care profesionistul nu si le-a indeplinit pe ale sale;
 • dau dreptul profesionistului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada-limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;
 • dau dreptul profesionistului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
 • dau dreptul profesionistului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
 • dau dreptul exclusiv profesionistului sa interpreteze clauzele contractuale;
 • restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care profesionistul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;
 • obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
 • restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile in care: a)profesionistul a modificat unilateral clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; b) profesionistul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale; c) profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;
 • exclud sau limiteaza raspunderea legala a profesionistului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor si serviciilor;
 • exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;
 • permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;
 • dau dreptul profesionistului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane ( agent, mandatar etc.), fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;
 • interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre profesionist cu o creanta pe care el ar avea-o asupra profesionistului;
 • prevad ca pretul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului ;
 • permit profesionistului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre profesionist;
 • dau dreptul profesionistului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;
 • dau dreptul profesionistului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.

De retinut este faptul ca exemplele de clauze abuzive mentionate in lege, sunt date de legiuitor cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram