Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Cum a influentat pandemia COVID-19 pregatirea situatiilor financiare?

15 iunie 2020

Raspandirea virusului SARS-CoV-2 in Romania a generat numeroase tulburari in climatul economic, iar efectele s-au resimtit si in pregatirea situatiilor financiare pentru anul 2019 si 2020.

Situatiile financiare aferente anului 2019

Pentru pregatirea situatiilor financiare aferente anului trecut, pandemia este considerata un eveniment ulterior semnificativ, fiind necesara mentionarea efectelor ulterioare in notele la bilant si in raportul administratorilor, impreuna cu analiza riscurilor la care sunt expuse companiile.Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor. In consecinta, companiile trebuie sa prezinte urmatoarele informatii aferente evenimentelor ulterioare datei bilantului:

a) Natura evenimentului;

b) O estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.

Avand in vedere circumstantele si efectele numeroaselor schimbari din aceasta perioada, in analiza lor, companiile trebuie sa considere urmatoarele elemente:

 • Reducerea semnificativa a activitatii prin pierderea si/sau reducerea clientelei si a contractelor, expunerea generata de activarea clauzelor de forta majora;
 • Blocaje in lantul de aprovizionare, productie sau livrare a produselor ori a serviciilor contractate, blocaje logistice si de calatorie;
 • Reducerea capacitatii de recuperare a creantelor si efectul lor asupra fluxului financiar al societatii;
 • Falimentul unui client, survenit ulterior datei bilantului;
 • Neachitarea la termen a imprumuturilor curente, restructurarea datoriilor si impactul unor noi angajamente financiare;
 • Fluctuatia ratelor de schimb valutar;
 • Deprecierea valorii imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Ajustarea valorii stocurilor la valorea realizabila neta la finalul perioadei de raportare, ca urmare a vanzarii acestora dupa perioada de raportare bilantiera;
 • Investitiile si aplicarea masurilor de siguranta suplimentare, asigurarea continuitatii activitatii prin aplicarea masurilor de telemunca;
 • Estimarea implicatiilor asupra continuitatii activitatii.

In cazul in care compania primeste, ulterior datei bilantului pana la autorizarea acestora pentru emitere, informatii despre conditiile ce au existat la data bilantului, entitatea trebuie sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste conditii, in lumina noilor informatii, respectiv sa ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.

Conform OUG 48, art. XIV, termenul pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul 2019 este 31 iulie 2020 inclusiv.

Neintocmirea, nesemnarea si nedepunerea bilantului in termenul legal constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzi de pana la 4.500 de lei, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare cu termen de pregatire si depunere in anul 2020

In ceea ce priveste companiile cu an fiscal diferit de cel calendarisitic si pregatirea situatiilor financiare intermediare, avand termen de pregatire si depunere anul 2020, COVID-19 este considerat un eveniment ulterior semnificativ care afecteaza rezultatul anului.

Astfel, la pregatirea si prezentarea situatiilor financiare, compania trebuie sa considere efectele acestei perioade prin:

 • Inregistrarea, dupa caz, de provizioane pentru riscuri si cheltuieli conform politicilor contabile aprobate: provizioane pentru garantii acordate clientilor sau pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, pentru restructurare, pentru terminarea contractului de munca sau pentru plati compensatorii, pentru deprecierea activelor corporale si necorporale, pentru pierderi din creante si debitori diversi;
 • Analizarea valorii juste a stocurilor, soldurilor de la clienti si a investitiilor, a imprumuturilor acordate si necesitatea inregistrarii ajustarilor de valoare aferente;
 • Estimarea implicatiilor asupra continuitatii activitatii companiei.
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram