Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC7: Noi obligatii pentru operatorii de platforme digitale din Europa

4 aprilie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Anul trecut, Consiliul UE a aprobat Directiva 2021/514, cunoscuta sub numele de DAC7, modificand Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal. Directiva DAC7 introduce noi obligatii de raportare pentru operatorii de platforme digitale fata de Administratia Financiara si, in consecinta, se extinde domeniul de aplicare al schimbului automat de informatii intre autoritatile fiscale ale statelor membre. Operatorii de platforme digitale vor fi obligati sa raporteze veniturile generate de vanzatorii care utilizeaza platforma digitala. Activitatile raportabile desfasurate prin intermediul platformelor digitale vor include:

inchirierea bunurilor imobile

vanzarea bunurilor

servicii personale

inchirierea oricarui mijloc de transport

Noile norme vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 si se vor aplica platformelor digitale operate de operatori din jurisdictiile din Uniune, precum si din afara Uniunii. Statele membre au timp sa transpuna noile norme in legislatia nationala pana la 31 decembrie 2022.

Descarca studiul nostru despre Directiva DAC sau descopera mai jos informatii utile privind obligatiile impuse operatorilor de platforme din Europa.

Descarca studiul

Implementarea DAC7

In Cehia, Ministerul de Finante este responsabil pentru punerea in aplicare a DAC7. In acest sens, ministerul a pregatit un proiect de modificare a Legii nr. 164/2013 privind cooperarea internationala in domeniul administratiei fiscale. Conform propunerii, noile norme vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Pentru a pune in aplicare DAC7 in legislatia nationala, Parlamentul Ungar trebuie sa pregateasca modificarea Legii nr. 37 din 2013 privind normele de cooperare administrativa internationala in materie de impozite si alte taxe, cu efect propus de la 1 ianuarie 2023.

Ministerul Finantelor Publice din Romania a transpus intr-o oarecare masura cerintele prevazute de DAC7 in cadrul Codului de Procedura Fiscala romanesc (de exemplu, operatorii de platforme digitale vor avea obligatia de a raporta tranzactiile efectuate de vanzatori). Cu toate acestea, modul in care se va realiza aceasta raportare urmeaza a fi reglementat. In mod normal, aceste noi cerinte ar urma sa se aplice incepand cu 1 ianuarie 2023.

In vederea punerii in aplicare a DAC7 in legislatia nationala, Ministerul de Finante din Slovacia pregateste in prezent un proiect de modificare a Legii nr. 442/2012 Coll. privind asistenta si cooperarea internationala in domeniul administratiei fiscale, cu efect propus de la 1 ianuarie 2023.

Care e scopul masurilor DAC7?

Scopul principal este de a sprijini transparenta fiscala, de a preveni evaziunea si evitarea obligatiilor fiscale in activitatile comerciale desfasurate prin intermediul platformelor digitale. Standardizarea cerintelor de raportare pentru operatorii de platforme la nivelul Uniunii ar trebui sa evite sarcinile administrative excesive prin intermediul cerintelor individuale de administrare fiscala si al obligatiilor unilaterale de raportare puse in aplicare de unele state membre.

Schimbul de informatii intre autoritatile fiscale va permite operatorilor de platforme sa respecte obligatia de raportare a veniturilor generate de vanzatorii care utilizeaza platforma digitala intr-un singur stat membru.

Ce intra sub incidenta platformelor digitale?

Este important sa intelegem termenul de platforma digitala in sens larg. Aceasta poate fi orice software sau interfata electronica care permite crearea unei conexiuni intre vanzator si cumparator in scopul furnizarii de activitati relevante selectate. De exemplu, site-uri web sau parti ale acestora, diferite aplicatii, inclusiv aplicatii mobile.

Cu toate acestea, site-ul web al unei companii care faciliteaza exclusiv vanzarea online a bunurilor proprii ale companiei respective nu este considerat o platforma in sensul prevederilor DAC7.

Ce operatori de platforme digitale se vor conforma masurilor DAC7?

peratorul platformei este o entitate care pune platforma la dispozitia vanzatorilor pe baza unui contract incheiat. Cu toate acestea, forma contractului nu este specificata in mod expres, acesta putand lua orice forma, nu doar in scris. Persoanele fizice sunt excluse din sfera de aplicare a operatorilor de platforme DAC7.

Obligatia de raportare se va aplica urmatorilor operatori de platforme digitale care sunt:

rezidenti fiscali ai Uniunii,

operatorii de platforme care nu sunt rezidenti fiscali ai Uniunii, dar care sunt inregistrati in Uniune sau au un sediu de conducere sau un sediu permanent in Uniune si care nu sunt operatori de platforme calificati din afara Uniunii,

operatorii straini de platforma (care isi desfasoara activitatea in Uniune, dar nu sunt rezidenti fiscali, nu sunt inregistrati si nu au un sediu de conducere sau un sediu permanent intr-un stat membru, dar faciliteaza desfasurarea activitatii care trebuie declarata) si nu sunt operatori de platforma calificati din afara Uniunii. Mentionam ca astfel de operatori straini vor fi, de asemenea, supusi unor obligatii speciale de inregistrare.

Operatorii de platforme calificati din afara Uniunii sunt exclusi de la obligatia de raportare, deoarece acestia se conformeaza obligatiei de raportare intr-un stat non-membru calificat de stabilire care coopereaza cu statele membre si aplica schimbul automat de informatii echivalente.

In cazul in care un operator, care altfel ar fi trebuit sa raporteze informatii, demonstreaza in prealabil si anual autoritatii competente a statului membru ca intregul model de afaceri al platformei este de asa natura incat nu are vanzatori care trebuie raportati, acesta va fi exclus de la obligatia de raportare.

In Cehia, Ministerul de Finante este responsabil pentru punerea in aplicare a DAC7. In acest sens, ministerul a pregatit un proiect de modificare a Legii nr. 164/2013 privind cooperarea internationala in domeniul administratiei fiscale. Conform propunerii, noile norme vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Pentru a pune in aplicare DAC7 in legislatia nationala, Parlamentul Ungar trebuie sa pregateasca modificarea Legii nr. 37 din 2013 privind normele de cooperare administrativa internationala in materie de impozite si alte taxe, cu efect propus de la 1 ianuarie 2023.

Ministerul Finantelor Publice din Romania a transpus intr-o oarecare masura cerintele prevazute de DAC7 in cadrul Codului de Procedura Fiscala romanesc (de exemplu, operatorii de platforme digitale vor avea obligatia de a raporta tranzactiile efectuate de vanzatori). Cu toate acestea, modul in care se va realiza aceasta raportare urmeaza a fi reglementat. In mod normal, aceste noi cerinte ar urma sa se aplice incepand cu 1 ianuarie 2023.

In vederea punerii in aplicare a DAC7 in legislatia nationala, Ministerul de Finante din Slovacia pregateste in prezent un proiect de modificare a Legii nr. 442/2012 Coll. privind asistenta si cooperarea internationala in domeniul administratiei fiscale, cu efect propus de la 1 ianuarie 2023.

Ce se califica pentru raportare din veniturile vanzatorului?

Veniturile vanzatorului care se califica pentru raportare includ veniturile din inchirierea de bunuri imobile, inclusiv a proprietatilor rezidentiale si comerciale, precum si a oricaror alte bunuri imobile si spatii de parcare. Mentionam ca este vorba atat de inchirieri pe termen lung, cat si pe termen scurt, indiferent de forma drepturilor de proprietate ale vanzatorului asupra bunurilor inchiriate.

In plus, este vorba si de venituri din servicii personale – servicii prestate de persoane fizice care actioneaza fie in mod independent, fie in numele unei entitati, si care sunt furnizate fie online, fie fizic, dupa ce au fost facilitate prin intermediul unei platforme.

Este vorba, de asemenea, si de venituri din vanzarea de bunuri si din inchirierea oricarui mijloc de transport.

Prin venit se intelege o remuneratie sub orice forma, cu exceptia taxelor, comisioanelor si impozitelor retinute sau percepute de catre operatorul platformei de raportare, care este platita sau creditata vanzatorului in legatura cu activitatea relevanta, iar operatorul platformei cunoaste sau poate determina in mod rezonabil remuneratia.

Obligatia de raportare ar trebui sa se aplice atat activitatilor transfrontaliere, cat si activitatilor care nu au un caracter transfrontalier.

Ce vanzatori se califica drept raportabili?

Un vanzator calificat ca fiind raportabil este o persoana fizica sau o entitate juridica inregistrata pe platforma in perioada de raportare si care desfasoara o activitate relevanta. Obligatia de raportare se aplica vanzatorilor cu resedinta intr-un stat membru sau celor care inchiriaza bunuri imobile situate intr-un stat membru.

Vanzatorii care nu trebuie raportati sunt:

entitatile guvernamentale, entitatile ale caror actiuni sunt tranzactionate in mod regulat pe o piata de valori mobiliare stabilita, inclusiv entitatile afiliate acestora, furnizorii mari de servicii de cazare hoteliera de mare frecventa (peste 2.000 de activitati in perioada de raportare)

micii vanzatori de bunuri (mai putin de 30 de activitati cu venituri totale care nu depasesc 2.000 EUR in perioada de raportare).

Au operatorii de platforme digitale o obligatie speciala de verificare a vanzatorilor?

Operatorii platformei vor fi obligati sa colecteze informatii despre vanzator (date de identificare de baza, cum ar fi numele, adresa, data nasterii, toate codurile de identificare fiscala atribuite in Uniune, numarul de TVA, codul de inregistrare al societatii, informatii privind sediile permanente, informatii imobiliare, daca este cazul), sa verifice datele primite de la vanzatori (cu exceptia informatiilor privind sediile permanente) si sa se asigure ca sunt indeplinite conditiile pentru obtinerea definitiei de vanzator exclus.

Acestia trebuie sa pastreze timp de cel putin 5 ani o evidenta a masurilor luate si a informatiilor pe baza carora au efectuat verificarea.

Procedura de due diligence va trebui sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie a perioadei de raportare. De asemenea, se introduce o perioada de tranzitie; pentru vanzatorii care vor fi inregistrati pe platforma la 1 ianuarie 2023, operatorii de platforme vor trebui sa efectueze procedura de due diligence pana la 31 decembrie 2024.

Ce date vor raporta operatorii catre autoritatea fiscala?

Operatorii platformei raportează următoarele date:

  • pentru fiecare vanzator care trebuie raportat si care a desfasurat o activitate eligibila pentru raportare
    informatii legate de verificarea vanzatorului,
  • numarul de cont financiar,
  • remuneratia totala platita sau creditata pentru perioada de raportare,
  • numarul de activitati relevante pentru care a fost platita sau creditata remuneratia,
  • orice taxe, comisioane sau impozite retinute sau percepute de operatorul care raporteaza in timpul perioadei de raportare,
  • si, in cazul in care vanzatorul a inchiriat bunurile imobile, de asemenea, adresa proprietatii si numarul de inregistrare a terenului respectiv, numarul de zile de inchiriere si tipul de proprietate,
    si altele.

datele de identificare ale operatorului platformei, precum si denumirea comerciala a platformei si adresa site-ului web

In ce state membre vor trebui sa se conformeze operatorii obligatiei de raportare?

In cazul in care operatorul platformei se califica pentru raportare in mai mult de un singur stat membru, acesta alege unul dintre statele in care se va conforma si informeaza autoritatile din celelalte state membre cu privire alegerea sa.

Care va fi termenul limita de conformare la obligatia de raportare pentru operatorii de platforme digitale?

Perioada de raportare va fi de un an calendaristic. Pentru perioada raportabila, operatorii de platforme vor fi obligati sa faca raportarea relevanta catre autoritatea fiscala pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, adica, pentru 2023, care va fi prima perioada raportabila, va fi necesar sa indeplineasca obligatia de raportare pana la 31 ianuarie 2024.

In aceeasi perioada, operatorul va trebui, de asemenea, sa furnizeze anumite informatii vanzatorului raportabil.

Va fi penalizata lipsa conformarii?

Alegerea sanctiunilor ramane la latitudinea statelor membre, dar sanctiunile ar trebui sa fie eficiente, proportionale si menite sa descurajeze neconformarea.

Propunerea Ministerului de Finante al Cehiei prevede posibilitatea de a impune o amenda de pana la 1,5 milioane CZK (aproximativ 60 000 EUR) pentru nerespectarea obligatiilor de raportare a informatiilor.

Cuantumul amenzii pentru nerespectarea obligatiilor de raportare a informatiilor catre Administratia Nationala Vamala si Fiscala a Ungariei si a procedurilor de due diligence este de maximum 5.000.000 HUF.

Conform Codului de procedura fiscala din Romania, nerespectarea obligatiei de raportare poate fi sanctionata cu amenda de la 2.000 lei la 14.000 lei, in functie de tipul de entitate care opereaza platforma. Cu toate acestea, este posibil sa apara modificari, avand in vedere ca implementarea DAC 7 in cadrul legislatiei nationale este inca in curs de desfasurare.

Ministerul de Finante din Slovacia propune ca valoarea amenzii pentru nerespectarea obligatiilor de raportare a informatiilor catre autoritatea competenta si a procedurilor de diligenta necesara sa fie de 10 000 EUR, suma care poate fi aplicata in mod repetat.

Ce le recomandam operatorilor de platforme digitale?

Operatorii de platforme digitale ar trebui sa aiba in vedere actualizarea sistemelor interne si a relatiilor contractuale cu vanzatorii pentru a putea colecta datele necesare si pentru a se conforma obligatiilor DAC7.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
homeapartmentflaguserstorecarttagmap-markercardownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram