Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Legea 72/2022: Anularea unor obligatii fiscale si modificarea actelor normative | News Flash

8 aprilie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

In Monitorul Oficial nr. 315/31.03.2022 a fost publicata Legea nr. 72 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.

Cele mai importante aspecte fiscale

  • Anularea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau accesorii ca urmare a calificarii ulterioare a sumelor reprezentand indemnizatii/orice alte sume, primite pe perioada delegarii, detasarii ori desfasurarii activitatii pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si data intrarii in vigoare a acestei legi, si neachitate;
  • Organul fiscal nu reincadreaza sumele mentionate anterior si nu emite o decizie pentru o astfel de reincadrare;
  • Diferentele de obligatii fiscale principale si/sau accesorii stabilite prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului stinse se restituie contribuabililor la cererea acestora;
    Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sumelor astfel impuse si achitate incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin Ordin al presedintelui ANAF si se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
  • Se aduc modificari asupra Codului Fiscal prin introducerea unei noi limitari a plafonului considerat a fi neimpozabil, respectiv care nu intra in baza de impozitare pentru contrubutii sociale, pentru indemnizatia de delegare, de detasare, inclusiv specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil, respectiv:
    • In tara, 2,5 ori nivelul stabilit pentru indemnizatie pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza/3 renumeratii stabilite in raportul juridic;
    • In strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnal pentru personalul roman trimis in strainatate, pentru misiuni temporare in limita a 3 salarii de baza/3 renumeratii stabilite in raportul juridic. Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii.

Prevederile mentionate se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, respective 1 mai 2022.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram