Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Noutati privind Codul Fiscal din Romania | News Flash

13 ianuarie 2023
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Urmariti in acest articol cele mai importante actualizari aduse aspectelor fiscale din Romania:

In Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost publicata Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale.

Printre cele mai importante aspecte fiscale mentionam urmatoarele:

 • Plafonul de 500.000 de euro pana la care se poate aplica regimul de impozitare a microintreprinderilor se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023;
 • Activitatile de contabilitate, audit financiar si consultanta in domeniul fiscal (cod CAEN 6920) sunt excluse de la limitarea impusa microintreprinderilor de a nu avea mai mult de 20% din activitati de consultanta / management;
 • Societatile din HoReCa platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor datoreaza, in paralel si impozit pe profit pentru activitatile nespecifice domeniului HoReCa, in anumite conditii;
 • Impozitul aferent dividendelor distribuite in baza situatiilor financiare interimare intocmite in cursul anului 2022 ramane 5%;
 • Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert sau prestari de servicii si care realizeaza in cursul unui an incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligatia de a accepta plata cu cardul.
 • Regulile actuale pentru impozitarea cladirilor se mentin pentru inca 2 ani, noul sistem de impozitare introdus de Ordonanta nr. 16/2022 se va aplica incepand cu anul 2025.
 • Pentru produsele accizabile, neactualizarea cuantumurilor de accize stabilite la anexa 1 din Codul Fiscal cu preturile medii de consum se extinde pana la 31 decembrie 2023.

Alte modificari  importante ale Codului Fiscal:

In Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15.07.2022 a fost publicata Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative precum si alte masuri financiar-fiscale.

Printre cele mai importante aspecte fiscale mentionam urmatoarele:

Impozitul pe dividende

 • cota de impozitare a dividendelor platite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana creste la 8%, procentul fiind aplicat venitului brut obtinut;
 • se aduc si clarificari cu privire la conditiile ce ar trebui indeplinite atat de persoana juridica beneficiara a dividendelor, cat si persoana juridica care efectueaza plata acestora pentru aplicarea scutirii de la retinerea si plata impozitului.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 • plafonul pentru care o companie este considerata a fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor se diminueaza la 500.000 euro;
 • de asemenea, cota de impozitare va fi una universala de 1%;
 • se introduc si noi criterii necesar a fi intrunite de companii pentru aplicarea sistemului de impozitare, respectiv:
 • a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, in proportie de peste 80% din veniturile totale
 • are cel putin un salariat
 • are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintrepinderilor, inclusiv persoana care verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol;
 • prin exceptie de la aceste criterii, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice romane care desfasoara activitatii din domeniul HORECA pot opta pentru aplicarea acestui sistem fara a tine cont de plafonul reglementat pentru schimbarea sistemului;
 • se reglementeaza noi tipuri de persoane juridice romane carora nu li se aplica acest sistem de impozitare, dupa cum urmeaza:
 • desfasoara activitati in domeniul bancar
 • desfoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, inclusiv care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii
 • desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc
 • desfasoara activitati de explorare , dezvoltare si exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale;
 • impozitul devine optional cu conditia ca toate criteriile prevazute de legislatie sa fie intrunite la momentul solicitarii. De asemenea, microintreprinderile pot opta pentru aplicarea impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator

Impozitul pe venit

 • se elimina scutirea de impozit pe venit pentru angajatii care desfasoara activitati sezoniere;
 • se aduc clarificari cu privire la determinarea cifrei de afaceri necesar a fi intrunite pentru aplicarea scutirii de impozit pentru angajatii din sectorul constructii;
 • se diminueaza la 10.000 ron plafonul privind venitul brut lunar pentru care se acorda scutirea de impozit;
 • se diminueaza la 25.000 euro si plafonul pentru venitul brut anual pentru care contribuabilii au optiunea de a determina venitul net pe baza de norme de venit
 • se introduc noi categorii de venituri ce nu intra in categoria celor impozabile in limita plafonului lunar de 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Impozitul pe premii si jocuri de noroc

 • cresc procentele de impozitare a castigurilor obtinute de persoane fizice, respectiv se modifica si transele de venit brut utilizate la calculul de impozit urmand a fi retinujt la sursa
Transe de venit brut

– lei –

Impozit

– lei –

pana la 10.000, inclusiv 3%
peste 10.000 – 66.750, inclusiv 300 + 20 % pentru ceea ce depaseste suma de 10.000
peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750

Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal

 • cota de impozitare se modifica dupa cum urmeaza:
 • 3% pentru constructiile de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, detinute o perioada de pana la 3 ani inclusiv;
 • 1% pentru imobilele descrise la lit. a), detinute o perioada mai mare de 3 ani.

Contributii de asigurari sociale

Se confirma aplicarea scutirii cu 3.75 puncte procentuale a contributiei de asigurari sociale pentru angajatii societatilor cu activitate in constructii, ce indeplinesc conditiile prevazute de Codul Fiscal la art. 60 pct. 5., pentru societatile cu activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, prevederi aplicabile de la 01 august 2022 pana la 31 decembrie 2028, pentru venituri brute cuprinse intre 3.000 lei si 10.000 lei, reducandu-se astfel plafonul acordarii scutirilor.

Sunt exceptate de la calculul si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate urmatoarele persoane:

 • copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, studentii doctoranzi ce desfasoara activitati didactice de pana la 4-6 ore pe saptamana, persoanele care urmeaza instruire pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti;
 • Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului;
 • Angajatii din domeniul constructiilor, din sectorul agricol si in industria alimentara, ai caror angajatori se incadreaza in conditiile din art. 60 pct. 5. si art. 60 pct. 7, scutiri aplicabile pana la 31 decembrie 2028, pentru venituri brute cuprinse intre 3.000 lei si 10.000 lei.

Se pastreaza salariul minim de 3.000 lei brut stabilit pentru un program intreg, pentru salariatii din constructii, sectorul agricol si alimentar.

Se includ costurile angajatorului cu vaccinarea salariatilor in lista veniturilor ce nu intra baza lunara de calcul a impozitului, contributiilor de asigurari sociale si asigurarilor sociale de sanatate, in scopul impiedicarii raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea acestora si cea publica.

In limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza, nu intra in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale si a impozitului urmatoarele, printre altele:

 • Prestatii acordate pentru activitati in baza clauzei de mobilitate, altele decat indemnizatiile deja stabilite prin lege, in limita plafonului legal stabilit;
 • Contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru angajatorului (nu pentru munca la domiciliu sau telemunca, de exemplu);
 • Cazarea si contravaloarea chiriei suportate de angajatori pentru angajati, in limita unui plafon lunar de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/persoana;
 • Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator;
 • Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, la nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;
 • Contributiile la un fond de pensii facultative si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
 • Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;
 • Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele sunt acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.
 • Ordinea includerii veniturilor in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat se stabileste de angajator.

Incepand cu luna august 2022, se modifica modul de stabilile a bazei contributiilor de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate ale contractelor de munca part-time:

 • Contributia de asigurari sociale ale contractelor part-time nu poate sa fie mai mica decat valoarea contributiei aferente salariului minim pe economie, calculata proportional cu perioada lucrata, cu exceptia: elevilor si studentilor de pana in 26 ani; ucenicilor de pana in 18 ani; persoanelor cu dizabilitati ce nu pot lucra in program intreg; anumite categorii de pensionari; persoane inregistrate cu mai multe contracte de munca, ce cumuleaza venituri peste salariul minim pe economie, exceptii ce trebuie justificate prin documente furnizate de salariat.
 • In cazul in care aceste contributii sunt sub nivelul celor aferente salariului minim pe economie, iar persoanele nu se incadreaza la exceptii, angajatorul suporta diferenta în numele angajatului.

Impozitul pe venit

Indemnizatiile de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice devin venituri scutite de la calculul si plata impozitului pe venit.

De la 01 ianuarie 2023: acordarea deducerii personale de baza pentru persoanele fizice, care au un venit brut lunar de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara plus 2000 lei, doar la angajatorul unde declara functia de baza. Se modifica si modul de calcul a deducerii personale, devenind procent din salariul minim, raportat la venitul brut realizat si numarul de persoane in intretinere.

Se introduce si deducerea suplimentara:

 • 15% din salariul de baza minim brut, pentru salariatii de pana in 26 ani, care indeplinesc conditiile de venit brut realizat,
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, inscris intr-o unitate de invatamant, unuia dintre parinti care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. Acordarea se realizeaza doar pe baza de documente justificative prezentate angajatorului.

TVA

Se modifica cota de TVA la 9% in cazul urmatoarelor bunuri si servicii:

 • cazarea in cadrul sectorului hotelier
 • serviciile de restaurant si de catering
 • livrarea de ingrasaminte chimice si de pesticide chimice de tipul celor utilizate in mod normal in productia Agricola

Se modifica la 600.000 ron valoarea maxima a unei locuite ce poate fi achizitionata de o persoana fizica cu cota de TVA de 5%

Accize

Acciza ad valorem se va calcula dupa cum urmeaza:

 • – 13% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023, inclusiv
 • b) 12% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, inclusiv
 • c) 11% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, inclusiv
 • d) 10% asupra preţului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, incepand cu 1 aprilie 2025;

Impozite si taxe locale

 • se stabileste o cota minima de 0,1% pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aferente, cota efectiv aplicabila urmand a fi stabilita prin hotarare a consiliului local.
 • se stabileste o cota minima de 0,5% pentru cladirile nerezidentiale si cladirile-anexa aferente, cota efectiv aplicabila urmand a fi stabilita prin hotarare a consiliului local.

Codul Fiscal suporta periodic modificari menite sa sustina mediul de afaceri din Romania, atat prin alinierea cu prevederile instituite la nivel international, cat si prin introducerea unor mecanisme fiscale care sa atraga dezvoltarea anumitor arii de activitate economica.

Pentru ca ne dorim sa te tinem in stransa legatura cu noutatile legislative pe masura ce astea sunt publicate, te invitam sa te abonezi la newsletter-ul nostru.

GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram