Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Clarificari aduse procesului de rambursare a TVA

26 aprilie 2017

In Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017, a fost publicat ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea si completarea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (procedura publicata initial in Ordinul 3699/2015).

Elementele de noutate se refera la identificarea si evaluarea riscului fiscal asociat atat persoanelor impozabile, cat si deconturilor cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare. Acest risc este determinat de autoritatea fiscala prin stabilirea SIN (Standardul individual negativ) si prin crearea unei baza de date care sa contina detalii despre contribuabilii care doresc rambursare de TVA si gradul de risc asociat.

In ce conditii sunt inregistrati contribuabilii in baza de date a contribuabililor cu risc fiscal?

Inregistrarea contribuabililor in baza de date a contribuabililor cu risc fiscal are loc in urmatoarele situatii:

  • Organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si care ar putea avea incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA
  • In cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala
  • Cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare s-au constatat diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare
  • Identificarea unor neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative (formularele 390 si 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri

In vederea solutionarii cererilor de rambursare a TVA-ului, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila care solicita rambursarea este inscrisa in baza de date, termenul de solutionare fiind de 25 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.

Persoanele impozabile care se regasesc in baza de date de mai sus sunt incadrate la risc fiscal mare si cererea lor se solutioneaza cu inspectie fiscala.

Persoanele impozabile care nu se regasesc in aceasta baza de date, care nu au inscrise alte infractiuni in cazierul fiscal si care solicita rambursarea unei sume de pana la 45.000 lei sunt incadrate la risc fiscal mic, iar cererea lor se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA-ului in termen de o zi de la incadrarea la risc fiscal mic.

In cazul deconturilor de TVA depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mediu, rambursarea de TVA se va procesa prin intermediul unei analize documentare.

Cand are loc radierea contribuabililor din baza de date a contribuabililor cu risc fiscal?

Radierea contribuabililor din baza de date a contribuabililor cu risc fiscal are loc in urmatoarele situatii:

  • Persoana impozabila nu mai face obiectul actiunii de cercetare penala potrivit informatiilor primite de la organele abilitate
  • Organele de inspectie fiscala au constatat diferente de TVA nesemnificative cu ocazia inspectiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datoreaza sume reprezentand TVA stabilit suplimentar
  • Persoana impozabila si-a incetat activitatea si a fost radiata din evidentele fiscale
  • Structurile care au propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date speciala transmit compartimentului de specialitate un referat cu propunere de radiere a persoanei impozabile respective, referat ce trebuie aprobat
  • Organele fiscale au constatat ca neconcordantele dintre informatiile inscrise in declaratiile informative (formularele 390 si 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de parteneri nu se mai confirma sau se confirma intr-un procent nesemificativ
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram