Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Solutionarea deconturilor cu sume negative | News Flash

4 aprilie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

In Monitorul Oficial nr. 242/11.03.2022 a fost publicat Ordinul pentru aprobarea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata, cu optiune de rambursare. 

Printre cele mai importante aspecte fiscale mentionam procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare, ce are ca scop verificarea prevederilor speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata.

In vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, compartimentul de specialitate constituie, respectiv actualizeaza, Baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA, cat si Baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa.

Baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA reprezinta o lista in care sunt inscrise persoane impozabile despre care organele fiscale detin informatii ca pot prezenta un risc fiscal de rambursare necuvenita. Se considera ca persoanele impozitabile prezinta risc de rambursare necuvenita a TVA daca se regasesc in oricare din urmatoarele situatii:

 • Organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala;
 • In cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elemente ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala;
 • Cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare;
 • S-au constatat neconcordante semnificative, verificate intre informatiile inscrise in D394 si/sau D300.

Referatul intocmit va contine neconcordantele semnificative, faptul ca nu au fost corectate ulterior si ca au o influenta relevanta asupra acordarii unei rambursari necuvenite de TVA.

Mai departe, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date speciala, se solicita efectuarea unei analize pentru a stabili daca persoana impozabila prezinta risc de rambursare necuvenita. In cadrul acestei analize se va stabili existenta sau inexistenta raportului de cauzalitate.

In situatia in care se intocmeste raportul de cauzalitate, se propune mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala, iar decontul cu suma negativa cu optiune de rambursare se solutioneaza cu efectuarea inspectiei fiscal anticipate.

Radierea persoanei impozabile din baza de date speciala se face pana la data de 5 a fiecarei luni, pornind de motivele care au stat la baza inscrierii si/sau mentinerii in aceasta lista.

Solutionarea deconturilor depuse de toate categoriile de contribuabili

 • Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt supuse analizei in vederea verificarii indeplinirii conditiilor care genereaza efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii decontului de TVA sau de la data emiterii deciziei de indreptare a erorilor materiale din decontul de TVA.
 • Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru care nu este necesara efectuarea inspectiei fiscale anticipate se solutioneaza prin Decizie de rambursare a TVA. Daca TVA deductibila/colectata se modifica fata de sumele inscrise in decont se intocmeste Decizie de impunere privind obligatiile fiscal principale.

Solutionarea deconturilor depuse de contribuabilii mari si mijlocii

 • Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA depus, compartimentul de specialitate verifica daca exista riscul unei rambursari necuvenite si daca persoana impozabila solicitanta este inscrisa in baza de date speciala.
 • Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele care au fapte inscrise in cazierul fiscal se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul este inscris in baza de date speciala.

Solutionarea deconturilor depuse de alti contribuabili

 • Daca este primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, acesta se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate.
 • Daca suma solicitata la rambursare provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate intr-o perioada de 12 luni, decontul se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscal anticipate, indiferent daca solicitantul prezinta risc de rambursare necuvenita.
 • Rezultatul analizei efectuate se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

Solutionarea deconturilor cu inspectie fiscala anticipata

 • Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aflate in inspectie fiscala anticipata se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.
 • Compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite celui de specialitate dosarul solicitarii impreuna cu Raportul de inspectie fiscala, Decizia de impunere (daca este cazul), iar daca sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor respective.
 • Prelungirea termenului se realizeaza pentru intreaga suma solicitata si nu poate opera pentru sume partiale.
 • In final, daca in urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata, cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii dosarului se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare TVA. Dupa operarea datelor in evidenta speciala, dosarul se transmite pentru arhivare.

Dispozitii speciale

Daca in cursul solutionarii decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, inregistrarea in scopuri de TVA este anulata din oficiu, procedura se incheie, iar sumele negative cuprinse in respectivul decont se pot mentiona in primul decont de TVA care va fi depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram