Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Acordarea concediului pentru formarea profesionala

4 februarie 2015

Cu toate ca angajatorii au obligatia legala sa asigure formarea profesionala a salariatilor, in practica nu intotdeauna se aplica aceste prevederi, fie datorita faptului ca angajatorii nu constientizeaza necesitatea dezvoltarii profesionale a angajatilor, fie pentru ca nu sunt dispusi sa suporte costurile implicate de formarea profesionala.

Concediul pentru formare profesionala, platit de angajator

In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea salariatului la formare profesionala, acesta are dreptul la un concediu platit de angajator de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore potrivit Codului muncii.

Salariatul  beneficiaza de o indemnizatie de concediu pentru formare profesionala, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. In plus, pe perioada concediului salariatul poate primi o indemnizatie mai mare avand in vedere ca, potrivit Codului muncii, indemnizatia reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

De exemplu, in cazul unui angajat care, potrivit contractului de munca, are un salariu de incadrare lunar brut de 2.000 lei, in conditiile in care va beneficia de 10 zile lucratoare de concediu pentru formare profesionala in perioada 02.03.2015 – 13.03.2015, atunci pentru a stabili valoarea indemnizatiei de concediu vom avea in vedere:

  • luna acordarii concediului:
Acordarea concediului pentru formarea profesionala
  • media zilnica din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul:
Acordarea concediului pentru formarea profesionala

Rezulta astfel ca, indemnizatia de care va beneficia salariatul este valoarea cea mai avantajoasa, respectiv 1.000 lei brut.

Potrivit Codului muncii, perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit pentru formare profesionala se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cu toate acestea, in aceasta situatie se va avea in vedere perioada in care se desfasoara cursul de formare profesionala la institutia care il organizeaza.

Cererea de concediu platit pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala (art. 156, alin. (1) din Codul muncii).

Concediu fara plata pentru formare profesionala

La solicitarea salariatului, acesta poate beneficia de concediu fara plata pe perioada formarii profesionale pe care o urmeaza din initiativa sa.

Concediul fara plata pentru formare profesionala poate fi efectuat fie integral, fie fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior.

Salariatul trebuie sa solicite angajatorului concediu fara plata, cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia, mentionand in cerere data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul, durata acestuia si denumirea institutiei organizatoare. Angajatorul are obligatia sa acorde salariatului concediul fara plata pentru formare profesionala, cu exceptia situatiei in care absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

Pe perioada concediului fara plata pentru formare profesionala, contractul individual de munca al salariatului este suspendat, insa aceasta perioada constituie vechime in munca si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

Formarea profesionala reprezinta un veritabil instrument managerial, care aduce beneficii atat angajatului, cat si angajatorului. Astfel, angajatul beneficiaza de dezvoltarea de competente profesionale si transversale, dobandirea de noi competente necesare ocupatiei/locului de munca, cresterea oportunitatilor de a ocupa posturi noi in companie, de a avansa pe scara ierarhica, cresterea nivelului de salarizare, asigurarea stabilitatii postului sau sanse mai mari pentru gasirea unui nou loc de munca.

Pe de alta parte, angajatorul se bucura de cresterea competitivitatii companiei pe piata, cresterea calitatii serviciilor/produselor realizate, motivarea si fidelizarea salariatilor, angajati mai performanti si mai eficienti si crearea unei imagini pozitive pe piata muncii. In plus, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a angajatilor reprezinta cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Avand in vedere aceste aspecte, este important ca angajatorul sa constientizeze necesitatea formarii profesionale a salariatilor, care nu trebuie vazuta ca pe un cost ce trebuie minimizat, ci ca o investitie. Investitia in dezvoltarea resurselor umane reprezinta o conditie esentiala pentru supravietuirea afacerii, in contextul unei societati tot mai dinamice si mai competitive, bazata pe cunoastere.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram