Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Procedura ordonantei de plata conform Noului Cod de Procedura Civila

19 august 2013

La data intrarii in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila (NCPC) au fost abrogate, printre altele, Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 si procedura Ordonantei de Plata reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007. Aceste doua proceduri au fost inlocuite cu Procedura unica a Ordonantei de Plata prevazuta la art. 1013-1024 din NCPC.

Conform art. 1013 NCPC, aceasta noua reglementare se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, astfel cum sunt acestea definite la art. 662, alin. 2, 3 si 4 si anume:

  • Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu.
  • Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine  elementele care permit stabilirea lui.
  • Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

Aceasta procedura poate fi aplicata tuturor creantelor certe, lichide si exigibile ‘constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.‘ Asadar, rezulta din textul de lege faptul ca noua procedura este aplicabila doar in cazul in care creanta este rezultata dintr-un inscris.
Potrivit NCPC nu intra in sfera de aplicare a acestor prevederi creantele inscrise la masa credala in cazul unei proceduri de insolventa.

Inainte de sesizarea instantei de judecata, creditorul trebuie sa indeplineasca o procedura prealabila obligatorie ce consta in comunicarea debitorului a unei somatii transmisa fie direct prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, fie prin executor judecatoresc, prin care acestuia din urma ii este solicitat sa achite debitul restant in termen de 15 zile de la primirea somatiei. Unul dintre cele mai importante efecte ale somatiei este reprezentat de intreruperea prescriptiei extinctive al dreptului la actiune.

Dupa expirarea termenului prohibitiv acordat de catre creditor, daca debitorul nu a achitat suma restanta, creditorul este indreptatit sa introduca cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea in prima instanta a fondului cauzei.

Conform NCPC cererea privind ordonanta de plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

  1. numele si prenumele, precum si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
  2. numele si prenumele, codul numeric personal, daca este cunoscut, si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, daca sunt cunoscute, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar;
  3. suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei;
  4. suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;
  5. semnatura creditorului:
  • La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii somatiei prevazute la art. 1014 alin. (1) se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.
  • Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.

Pentru cazul in care partile nu au stabilit dobanda pentru plata cu intarziere, se va aplica rata de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, creditorul poate solicita si daune-interese constand in cheltuielile pentru recuperarea sumelor datorate, ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.

Citatia va fi comunicata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata impreuna cu cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. Citatia trebuie sa contina de asemenea si mentiunea ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in cazul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

Intampinarea nu se comunica reclamantului, ci acesta va trebui sa ia cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Conform NCPC, in cazul in care creditorul primeste suma datorata inainte de termenul de judecata, acesta va declara ca a primit plata sumei datorate, iar instanta va lua act de aceasta imprejurare printr-o incheiere definitiva, prin care se va dispune inchiderea dosarului.

Cand creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta ia act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 438. Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu.
Exista de asemenea si posibilitatea ca debitorul sa conteste creanta, caz in care instanta, in urma verificarilor inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor partilor, constatand ca aceasta contestatie este intemeiata, va respinge cererea creditorului prin incheiere.

Cererea creditorului poate fi respinsa si in cazul in care apararile de fond formulate de catre debitor presupun administrarea altor probe, ce ar fi admisibile, potrivit legii, in procedura de drept comun.
In urma verificarilor de catre instanta ale inscrisurilor depuse la dosarul cauzei precum si in baza declaratiilor partilor, instanta fie constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, caz in care va emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata, fie constata ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt intemeiate, si atunci va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte.
Potrivit art. 1021, alin. 3 din NCPC, termenul de plata prevazut de catre instanta de judecata nu poate fi mai mic de 10 zile si nu poate depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Ordonanta emisa poate fi contestata prin formularea unei cereri in anulare in termen de 10 zile de la data comunicarii acesteia.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare. Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram