Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Spalarea banilor si combaterea terorismului – Ce trebuie sa comunice companiile la ONPCSB?

15 februarie 2016

Te informam ca, potrivit legii nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, urmatoarele persoane fizice/juridice:

 • institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
 • institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
 • administratorii de fonduri de pensii private,
 • cazinourile;
 • auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
 • persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
 • notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
 • furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice:

a) prin furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;

b) exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;

c) furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;

d) actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international;

 • agentii imobiliare;
 • asociatiile si fundatiile;
 • alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele;

sunt obligate sa desemneze si sa comunice catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.), numele persoanelor cu responsabilitati in aplicarea dispozitiilor legii, impreuna cu natura si limitele acestor responsabilitati.

In masura in care te incadrezi intr-una din situatiile expuse mai sus, te putem asista in procedura de notificare a  Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) pentru a evita astfel o posibila amenda, al carei cuantum se incadreaza intre 10.000 lei – 50.000 lei”.

GHID GDPR
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram